'Café Nærvær' er et forslag om et moderne medborgerhus. Illustration fra idéoplægget

'Café Nærvær' er et forslag om et moderne medborgerhus. Illustration fra idéoplægget

Forslag fra S: Medborgerhus på Kulturtorvet

Forslaget er på dagsordenen i Økonomiudvalget 14. maj

Af
Michael Braunstein

medborgerhus 'Socialdemokratiet ønsker, at Økonomiudvalget behandler idéer til mulige funktioner på Kulturtorvet i fremtiden - herunder café-medborgerskabshus, som præsenteret i vedhæftede idéoplæg. Vi vil desuden anmode om, at forvaltningen på et efterfølgende møde fremlægge mulige modeller, der kan fremme de konkrete ønsker til Kulturtorvet i Bymidten.'

Sådan lyder et forslag, som den socialdemokratiske gruppeformand, viceborgmester og udvalgsformand Miki Dam Larsen har anmodet om at få på Økonomiudvalgets dagsorden. Her optræder den til mødet 14. maj.

Det vedhæftede idéoplæg har overskriften 'Café Nærvær', efterfulgt af teksten: 'Fællesskabs- og kulturcafé - det moderne medborgerSkabshus - hvad, hvor, hvem, hvordan, hvor meget'. Oplægget er udarbejdet af Stine Nepper-Christensen og Bettina Hauge.

Det moderne medborgerhus

'Café Nærvær' beskrives som det moderne medborgerhus, hvor medborgerne er medskabere.

Der tales i oplægget om, at medborgerhuset kan være rammen om 'festligt, folkeligt, fornøjeligt og fleksibelt fællesskab'. Det kan blandt andet være aktivitetscenter for ældre i hverdagstimerne, dagplejerum for bymidtens dagpleje og unge-område for de 14-25 årige, og der kan være spisearrangementer for børnefamilier og aktiviteter rettet mod børn.

Det kan også være café og restaurant, der skal være åben for alle fra kl. 10-20 og lørdag fra kl. 10-15, hvorefter de unge overtager fra kl. 15-22 - det er også tanken, at der kunne være en månedlig jazzbrunch, koncerter og udeservering, fremgår det af oplægget.

Medborgerhuset tænkes placeret på Kulturtorvet eller i FH Hallen, idet man forestiller sig samarbejde og synergi med Allerød Bibliotek og Mungo Park, og at beliggenheden vil styrke handelslivet og Lillerød bymidte. Forslagsstillerne mener, at vægge og rum i medborgerhuset skal være fleksible.

Når det gælder organisationen opereres der blandt andet med en forening med bestyrelse og generalforsamling, en leder af huset med et overordnet ansvar, en restauratør, et husudvalg og frivillige.

I afsnittet om finansiering peges der på fundraising og sponsorer, crowdfunding og socialøkonomisk virksomhed med en fast aftale med Allerød Kommune, idet kontanthjælpsmodtagere, veteraner, borgere i afklaringsforløb på sygedagpenge og flygtninge nævnes.

Mere liv i byen

Oplægget slutter med kapitlet 'Outcome', hvor teksten lyder:

'Mere liv i byen i dagtimerne + 'struktureret' liv weekendaftener, mere kultur, rammer for fællesskab og borgerdrevne aktiviteter, aktivt medborgerskab, mere aktiv bymidte, mere attraktiv by for tilflyttere, spiller ind i Vision 2031, samtænkes med par. 17,4-udvalget (bæredygtighed/klimaomstilling).'

Publiceret 10 May 2019 15:00