Der er stor fokus på Allerød Kommunes nye regler for haltider i Allerød Idræts Union.

Der er stor fokus på Allerød Kommunes nye regler for haltider i Allerød Idræts Union.

Nye regler for haltider udløser bekymring og utilfredshed

Allerød Idræts Union vil følge tæt med i, hvilke erfaringer der bliver gjort

Af
Michael Braunstein

idræt Allerød Kommunes nye regler for haltider udløser både bekymring og utilfredshed i Allerød Idræts Union (AIU).

'Det vil fremover være foreningernes medlemstal, der danner grundlag for beregningen af, hvor mange facilitetstimer, man er berettiget til. Vi ser positivt på, at der bliver udformet retningslinjer for fordeling af facilitetstid, men kan godt være lidt bekymrede for, om den nye model kommer til at kræve flere timer af de frivillige. Vi vil følge tæt med i, hvilke erfaringer der bliver gjort,' sagde AIU-formand Dorte Paludan i sin beretning på AIU's repræsentantskabsmøde 8. maj i Lyngehallen.

På mødet var der debat om det nye regelsæt.

"Der var stor utilfredshed med, at man fra kommunens side sender mail ud om, hvad foreningerne skal gøre, uden at de nye regler medsendes," siger AIU-formanden.

Hun oplyser, at Rønneholtsparkens Badminton Klub på grund af de nye regler er i fare for at måtte lukke, da det "er svært at skaffe klubben samlede tider og kommunen har været svær at få i tale."

'Rønholtparkens Badminton Klub kan fra sommerferien ikke længere spille i gymnasiehallen, og det bliver svært at skaffe dem tider på søndage i hallerne, da de jo tit bruges til stævner med mere. Forvaltningen har først for ganske få dage siden meldt ud, at klubben fornemtlig bliver tilknyttet Ravnsholthallen,' sagde Dorte Paludan i sin beretning.

To forløb

AIU-formanden påpegede, at året havde været præget af to forløb: Et internt og et mere udadvendt.

'Det mere interne har været præget af vores arbejde med foreningsudvikling og spørgsmålet om, hvad vores berettigelse er. Hvad kan vi gøre for vores medlemsforeninger, hvad forventer de af os, og hvad kan vi i fællesskab nå? Vi valgte at udsende et spørgeskema i slutningen af 2018. Det var dejligt at mærke, at der er en opbakning til vores arbejde, og at alle trods alt ved, hvad AIU er og i hovedtræk arbejder med,' sagde Dorte Paludan i beretningen.

Der blev på mødet snakket en del om, hvordan idrætten skal se ud i fremtiden og hvilken rolle AIU skal spille. "Det var meget konstruktivt, og bestyrelsen har fået flere gode idéer at arbejde videre med," siger Dorte Paludan.

Om prioriteringslisten sagde AIU-formanden i sin beretning, at listen er opdelt i anlæg og service. Og hun fortsatte:

'Der har i årets løb været meget fokus på servicedelen, fordi mange har oplevet svigt i den kommunale service i forhold til det serviceniveau, der har været aftalt. Det har i mange tilfælde været svært at få den nødvendige hjælp, hvis tingene ikke har fungeret op til f.eks. et stævne, og det har haltet med rengøringen på anlæggene.'

Når det gælder det mere udadvendte har AIU deltaget i alle de møder, man har været inviteret til af kommunen, særligt af Kultur- og Idrætsudvalget.

Dorte Paludan glædede sig blandt andet over det visionsmøde, AIU havde inviteret de politiske partier til i januar:

'Det var en meget spændende og løfterig aften, som gav håb for fremtiden. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi bedst mulig følger op på drøftelserne - og hvordan vi kommer videre med alle de gode intentioner.'

"Hvad vil I med idrætten?"

AIU-formanden oplyste, at kommunen som det næste vil se på Allerødordningen, mere præcist om tilskud til medlemmer under 25 år kan eller bør fordeles efter andre principper.

'Vi er spændte på at høre mere om dette tiltag,' sagde Dorte Paludan, der dog slog fast, at AIU grundlæggende savner en udmelding fra politisk side om, hvad man vil med idrætten i Allerød Kommune:

'Er der f.eks. særlige målgrupper, man ønsker at gøre en særlig indsats for? Det vil i givet fald være naturligt at lade kommunale tilskud af forskellig art understøtte dette. Før der politisk er taget stilling til, hvad man vil med idrætten, er det svært at se et grundlag for at fordele Allerødordningen efter nye principper.'

'Jeg lover, at AIU gerne vil være med til at se på principper, men også at vi ikke vil være med til at forringe vilkårene for klubberne og alle de mange frivillige. Det skal altså være sjovt at være frivillig, og foreningerne skal have overskud til at kunne udvikle sig og følge med i medlemmernes ønsker til nye og spændende aktiviteter,' sagde AIU-formanden.

I sin beretning kom hun blandt meget andet også ind på den nye tennishal, det nye dryland og optagelsen af to nye foreninger i unionen: Allerød Håndboldklub og Allerød Floorball.

Publiceret 10 May 2019 11:00