Hillerød Provsti har oprettet en sjælesorgsgruppe og oplever stor søgning til gruppen. Temafoto

Hillerød Provsti har oprettet en sjælesorgsgruppe og oplever stor søgning til gruppen. Temafoto

Provstiet tilbyder hjælp til at tackle sorg

I Hillerød Provsti, som Allerød hører under, er der stigende fokus på at hjælpe sognebørn med at tackle sorg og tab

Af
Anne Mette Ahlgreen

sorg Hillerød Provsti har oprettet en fælles sjælesorgsgruppe ved Hillerød Kirke og oplever stor søgning til gruppen.

"Jeg tror, at døden og sorgen og dermed også kirkens sjælesorg får en større plads - også i bogudgivelser, musikscenen og i avisernes valg af temaartikler," siger provst i Hillerød Provsti, Jørgen Christensen, der er sognepræst i Frederiksborg Slotssogn.

I hans egen kirke forbereder man opstart af en sjælesorgsgruppe fra efteråret.

Den eksisterende gruppe i Hillerød Provsti er ledet af Ellen Esmarch Pedersen, der er uddannet samtaleterapeut og har erfaring med ledelse af sorggrupper i Hillerød og Nexø Kirker.

I online-introduktion til sorggruppen på Hillerød Kirkes hjemmeside hedder det blandt andet:

"Har du mistet en nærtstående og har svært ved at finde overskud til at klare hverdagen? Eller synes du, at tabet af din pårørende har gjort det vanskeligt at vinde livsglæden tilbage? Måske har du næsten lige mistet eller dit tab ligger længere tilbage, men er endnu ikke taget tilstrækkeligt hånd om".

"Vi vil give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum og noget, man er fælles om, og hvor man ikke skal tænke på, om man belaster andre for meget med sine vanskeligheder. Du vil møde mennesker, som kan genkende dine vanskeligheder og svære følelser. I gruppen vil du opleve medfølelse, omsorg og opmuntring. Efter endt gruppeforløb vil du være bedre i stand til at rumme tabet og få mere mod på at se fremad".

I gruppen er der opmærksomhed på det liv, der har været med den mistede, hvordan livet er nu, og hvordan man kan leve et meningsfuldt liv trods tabet. Sorggruppen er et samarbejde mellem kirkerne i Hillerød og Allerød Kommuner. Hillerød Provsti består af 20 sogne med 20 kirker.

Gruppen er åben for alle med fortrinsret for borgere i Hillerød og Allerød Kommuner.

Folkekirken tilbyder sjælesorg på nettet. Den har oprettet en landsdækkende online-tjeneste, der findes på sjaelesorg.nu

Publiceret 15 May 2019 07:15