Økonomiudvalget har taget stilling til et forslag fra SF-byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg om offentliggørelse af vederlag. Temafoto

Økonomiudvalget har taget stilling til et forslag fra SF-byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg om offentliggørelse af vederlag. Temafoto

Vederlag offentliggøres fem år tilbage i tiden

Enig beslutning i Økonomiudvalget

Af
Michael Braunstein

vederlag Økonomiudvalget besluttede, at ud over de vederlag, der ifølge den kommunale styrelseslov skal offentligøres, besluttes det at fremadrettet offentligøres også de vederlag som udbetales af Allerød Kommune i forbindelse med hvervet som byrådsmedlem. Offentliggørelsen sker en gang årligt (senest 1. april) og omfatter det samlede beløb, hvert byrådsmedlem modtog i det foregående kalenderår. Derudover ønskes en offentliggørelse af vederlagene 5 år tilbage i tiden.'

Sådan lød beslutningen på Økonomiudvalgets møde 14. maj.

Beslutningen tog afsæt i et forslag fra SF-byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg, der havde følgende ordlyd:

'For at sikre gennemsigtighed og for at undgå mytedannelse skal byrådsmedlemmernes vederlag være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der skal oplyses om vederlag for byråd, udvalg og underudvalg samt vederlag for andre hverv - fx for bestyrelsesposter, repræsentantskaber, nævn og udvalg.'

Allerød Byråd sendte 25. april sagen til Økonomiudvalget, idet den konservative Erik Lund stemte imod, da han ønskede en øjeblikkelig vedtagelse af forslaget.

Publiceret 15 May 2019 15:30