Allerød Kommune har fået penge til at gøre en ekstra indsats for bekæmpe ensomhed. Temafoto

Allerød Kommune har fået penge til at gøre en ekstra indsats for bekæmpe ensomhed. Temafoto

Indsatsen for at bekæmpe ensomhed skal styrkes

Revideret udgave af Allerød Kommunes Værdighedspolitik på byrådets bord

Af
Michael Braunstein

Med finansloven for 2019 har kommunerne fået tildelt midler til at styrke indsatsen for bekæmpelse af ensomhed. Allerød Kommunes andel er beregnet til cirka 450.000 kr. årligt. 'Bekæmpelse af ensomhed' skal fremadrettet indgå som et indsatsområde i værdighedspolitikken.

Med dét udgangspunkt har Forvaltningen lavet et revideret udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 for Allerød Kommune, og udkastet er på dagsordenen i Allerød Byråd 23. maj.

Allerød Kommune har siden 2016 modtaget et tilskud på 4.428.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af en værdighedspolitik. Midlerne ligger udover kommunens budgetter og skal gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering om, hvor behovet er størst lokalt, oplyses det i byrådets dagsorden.

Allerød Byråd vedtog i 2018 en værdighedspolitik, der er gældende for den nye valgperiode. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende og bekæmpelse af ensomhed.

Udkastet til Værdighedspolitik 2019-2021 har været sendt i høring hos Seniorrådet forud for den politiske behandling. Seniorrådet har ingen bemærkninger til selve teksten og ser frem til at høre mere om de konkrete indsatser, som skal opfylde målene og deres effekt i forhold til at forhindre ensomhed, oplyses det i dagsordenen.

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget har indstillet, at den reviderede værdighedspolitik godkendes i byrådet.

Publiceret 22 May 2019 16:15