Erhvervsområdet Farremosen var genstand for en skarp debat på byrådsmødet 23. maj.

Erhvervsområdet Farremosen var genstand for en skarp debat på byrådsmødet 23. maj.

Farremosen: Byrådsflertal afviste udspil fra Konservative og henlagde sagen

K ønskede ny zonering og ny lokalplan, men flertallet i Allerød Byråd henlagde sagen efter skarp debat

Af
Michael Braunstein

farremosen Efter en skarp debat besluttede et flertal i Allerød Byråd 23. maj at afvise et udspil fra Konservative om en ny zonering og en ny lokalplan for erhvervsområdet Farremosen. Istedet slog flertallet fast, at da området allerede er zoneret - læs: inddelt i zoner - i lokalplanen, henlægges sagen.

Det konservative byrådsmedlem Erik Lund rejste sagen 28. marts, med afsæt i et svar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov. Ministeren skrev, at kommunen kan 'foretage en zonering af arealet til aktiviteter i forskellige miljøklasser, hvis det tjener væsentlige planmæssige hensyn, herunder hensyn til grundvandet. Det er kommunen selv, der har ansvaret for at vurdere, hvordan den enkelte lokalplan skal udformes, og om der i den konkrete sag kan og bør foretages en zonering.'

Erik Lund ønskede på den baggrund en ny zonering, og han anførte i sit forslag, at 'da en zonering i forskellige miljøklasser vil betyde, at der ikke kan opføres et asfaltværk oven på drikkevandsressourcerne i Farremosen, meddeler kommunen Pankas, at det planlagte byggeri af et asfaltværk berostilles indtil der er sket en zonering af arealet i Farremosen.'

Byrådet sendte 28. marts sagen til Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, og her begærede Miki Dam Larsen, S, 7. maj sagen i byrådet.

"Jeg foreslår, at kommunen laver en miljøzonering af Farremosen, hvor det bestemmes, hvor der kan ligge forskellige typer virksomheder, altsammen ud fra et hensyn til grundvandet. Det kræver en lokalplanændring, og den vej er vi villige til at gå i Konservative," sagde Erik Lund i byrådet.

Villig til at ændre lokalplan

I byrådet 23. maj anførte Erik Lund, at erhvervsminister Rasmus Jarlovs udmeldning efter hans mening var klar.

"Ministeren siger klart, at det er byrådets egen sag at afgøre, om der skal zoneres af hensyn til grundvandet. Dét er ikke sket i Farremosen, der er kun foretaget en zonering, der handler om afstanden til boliger," sagde Erik Lund og fortsatte:

"Jeg foreslår, at kommunen laver en miljøzonering af Farremosen, hvor det bestemmes, hvor der kan ligge forskellige typer virksomheder, altsammen ud fra et hensyn til grundvandet. Det kræver en lokalplanændring, og den vej er vi villige til at gå i Konservative."

Juridisk vurdering

Advokatfirmaet Horten har lavet en juridisk vurdering af Erik Lunds forslag, og i et notat dateret 28. marts vurderer man, at der ikke vil kunne gennemføres en ændret zonering af erhvervsområdet. Horten påpeger, at Farremosen er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, og 'det kan således ikke forventes, at staten vil acceptere en zonering, der helt eller delvis fortrænger muligheden for at etablere sådanne virksomheder.'

'For det andet kan forslaget om ændret zonering af hensyn til grundvandsinteresserne formentlig ikke anses for planlægningsmæssigt relevant, idet lokalplan 3-392 allerede forbyder etablering af virksomheder, der kan udgøre en trussel mod grundvandet i området,' fremgår det af notatet.

Horten vurderer også, at kommunen som udgangspunkt ikke kan hindre Pankas A/S i at udnytte de allerede meddelte tilladelser, og firmaet bemærker, at 'kommunen med stor sandsynlighed vil kunne blive erstatningsansvarlig for Pankas A/S' eventuelle tab.'

I byrådet sagde Erik Lund, at "det drejer sig om, hvorvidt man tror på ministeren eller et advokatfirma, der undervejs ikke har fortalt om muligheden for at zonere af hensyn til grundvandet."

"Jeg har ikke hørt om dén mulighed tidligere. Med notatet forsvarer Horten sig. Det er juristeri, for ministeren siger jo noget andet," sagde Erik Lund.

"Ærgerligt cirkus"

For Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, var det afgørende, om kommunen nu - helt lovligt - kunne gennemføre en ændret zonering i Farremosen.

"Det er jeg med på, hvis vi kan få garanti fra ministeren på, at det er lovligt, og så vi ikke pludselig får kæmpestore erstatningskrav," sagde han.

Miki Dam Larsen fandt, at det var "lidt svært at tro på, at ministeren mener, at et område udlagt af staten kan laves om af os lokalt."

"Ministeren havde muligheden for at imødekommes Allerøds ønsker ved revisionen af Fingerplanen, men det gjorde han ikke, og han har heller ikke ønsket at møde os. Jeg synes, at det er ærgerligt og uanstændigt, at vi nu skal opleve det her cirkus," sagde han.

Martin Wolffbrandt, Konservative, slog fast, at "vi skal gøre det yderste for at sikre miljøet i Farremosen."

"Horten har indtil videre fået 220.000 kroner i honrarer fra Allerød Kommune. Det forekommer mig usandsynligt, at man som advokatfirma pludselig skulle mene, at det man selv har gjort skulle være forkert. Vi skal sige ja til den her miljøzonering og så se, hvad det fører til," sagde han.

"Vi tager ikke ulovlige beslutninger"

Olav B. Christensen, Venstre, anførte, at kommunen allerede havde zoneret Farremosen, også ud fra hensyn til grundvandet.

"Vi stiller miljøkrav til virksomhederne i området om, at der ikke må ske skade på grundvandet. Alle muligheder for at tage hensyn til borgerne og grundvandet er taget. Jeg kan ikke se for mig, at vi så lovligt kan lave en ny lokalplan, og vi vil ikke være med til at tage ulovlige beslutninger," sagde han.

Erik Lund påpegede, at med en zonering i forhold til grundvandet var det ikke et spørgsmål om at stille krav til virksomheder og lade forvaltningen kontrollere, om kravene blev overholdt. "Så kan de nemlig slet ikke ligge der," sagde han.

"Vi vil ikke være med til at begå ulovligheder eller udsætte kommunens økonomi for store erstatningskrav," sagde Nikolaj Bührmann, SF.

"Det her er uanstændigt"

Nikolaj Bührmann, SF, erklærede sig enig med S og V.

"Vi vil ikke være med til at begå ulovligheder eller udsætte kommunens økonomi for store erstatningskrav. Erik Lund tror ikke på Forvaltningen og Horten - jeg har sjældent oplevet noget lignende. Og hvad insinuerer Martin Wolffbrandt, når han nævner det beløb, Horten har modtaget? Det her er uanstændigt, og jeg foreslår, at sagen henlægges," sagde han.

"Jeg insinuerer intet om Horten, jeg giver bare en faktuel oplysning, men siger ikke, at de har gjort noget galt," svarede Martin Wolffbrandt.

Også Merete Them Kjølholm, Radikale, tog ordet.

"Konservative er pludselig øm over grundvandet, det har man ikke været tidligere," sagde hun og tilføjede: "Vi mener ikke, at der kan stilles spørgsmålstegn ved advokatfirmaet."

Publiceret 24 May 2019 11:15