Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav.

Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav.

Badested i Lynge Grusgrav: Sagen kommer i byrådet

Det sker på begæring af konservative Martin H. Wolffbrandt

Af
Michael Braunstein

badested 'Forvaltningen udfører nærmere undersøgelser af muligheden for at etablere et badested.'

Sådan lød beslutningen i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 4. juni, da anvendelse af kommunens areal i Lynge Grusgrav til badested var på dagsordenen.

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, Lisbeth Skov, Venstre, og Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte for at sende forslaget til budgetforhandlingerne 2020-2027. Imod stemte Martin H. Wolffbrandt, idet han mener, at Kultur- og Idrætsudvalget først skal inddrages i sagen, og Martin H. Wolffbrandt begærede sagen i byrådet.

Det er borgmester Karsten Längerich, der har bedt forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i Lynge Grusgrav. Allerød Kommune ejer en lille del - cirka 5 procent af søfladen - af den største sø i Lynge Grusgrav.

Den største udfordring ved etablering af et badested er at skabe adgangsvej for redningskøretøjer, fremgår det af dagsordenen for udvalgets møde. Her kan man også læse, at det er imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at etablere et badested, hvis der ikke kan skabes en adgangsvej for en redningsbåd. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der ikke etableres et badested på kommunens areal.

Er der alligevel et politisk ønske om at etablere et badested, bør man være opmærksom på en række forhold, herunder sikkerhedsmæssige forhold, fremgår det af dagsordenen.

Publiceret 09 June 2019 00:00