Festligt var det, da den nye buslinie 338 fra Lynge til Hillerød åbnede og borgmester Karsten Längerich klippede den røde snor. Nu optræder linien i et forslag til besparelser på busdriften.

Festligt var det, da den nye buslinie 338 fra Lynge til Hillerød åbnede og borgmester Karsten Längerich klippede den røde snor. Nu optræder linien i et forslag til besparelser på busdriften.

Spareforslag på bordet: Borgermøde om busser 25. juni

Movia vurderer, at Allerød Kommunes udgifter til busdrift i 2020 vil koste cirka 1 mio. kr. mere end 2019

Af
Michael Braunstein

busser Tirsdag 25. juni kl. 19.00-21.00 holdes der borgermøde om Allerød Kommunens fremtidige busdrift - det sker i salen på Skoven 4.

Movia deltager på mødet og vil her forklare, hvorfor man vurderer, at udgifterne til busdriften i Allerød Kommune stiger med cirka 1 mio. kr. i 2020 i forhold til 2019. Herudover kommer Movia ind på kommunens eksisterende busnet, ændringerne der trådte i kraft december 2018, de foreslået besparelser til trafikbestillingen 2020 samt forventningerne til de efterfølgende års busdrift.

Såfremt der ikke afsættes yderligere midler, skal der findes besparelser på området, fremgår det af dagsordenen for mødet i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 4. juni, hvor sagen var til behandling.

Der vil på mødet være mulighed for, at borgere kan tilkendegive ønsker og forslag, der tages med i den videre behandling forud for den endelige busbestilling 2020, der afgives medio oktober 2019.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget vil blive præsenteret for de indkomne forslag fra borgermødet og konkretiserede spareforslag på udvalgsmøde efter sommerferien.

I budget 2019-2026 har forligspartierne vedtaget følgende for kommunens busdrift: 'Budgetforligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.'

Regionen varsler besparelser

Region Hovedstaden har forud for busbestillingen 2021 varslet, at der må forventes besparelser på deres linjer. I Allerød kommune har regionen linje 55E (Malmparken st – Allerød st). Såfremt denne linje nedlægges i 2021 vil det kræve en større revision af kommunens net, for at sikre at dækningen i kommunen fortsat er optimal, fremgår det af sagsfremstillingen.

Der er i budget 2020 afsat 18,12 mio. kr. til den kommunale busdrift. Movia har vurderet kommunens udgift til at ligge mellem 18,3-20,2 mio. kr. For at sikre at der er tilstrækkelig med midler til driften forslår forvaltningen, at der laves besparelser på det samlede busnet for cirka 1,0 mio. kr.

Den nye linie 338

På bordet ligger forslag om besparelser på følgende linjer: 381, 336 og 338, hvor de to sidste linjer udelukkende ejes af Allerød Kommune.

Om linie 338 fra Lynge til Hillerød oplyses det i dagsordenen, at erfaringerne for ruten, siden dens opstart i december 2018, har vist, at den første morgentur - 7.25 fra Lynge Stationsvej - er rutens mest benyttede afgang, og der er omkring 25 passagerer, der benytter denne på daglig basis, oplyses det i dagsordenen.

Derudover er stoppet ved Hillerød Station, hvor Frederiksborg Gymnasium og HF ligger, det mest benyttede stop, hvor 80 pct. af turene enten starter eller slutter.

'Linjen har fra start haft et stabilt passagergrundlag. Passagerers kendskab til nye linjer tager som regel to-tre år. Det må derfor forventes, at linjen vil få flere passagerer med tiden, og at unge i Lynge vil tage linjens betjening med i deres overvejelser om videregående uddannelser,' står der i dagsordenen.

Her kan man også læse, at en reduktion i antal afgange skønnes at give en besparelse på 150.000 kr., mens en nedlæggelse af linje 338 giver en forventet besparelse på 750.000 kr.

336 og 381

Linje 336 kører udelukkende indenfor Allerød Kommune. Det er den mest benyttede linje i kommunen og står for 1/3 af passagergrundlaget på årsbasis, oplyses det.

Byrådet besluttede med trafikbestilling 2018 at øge frekvensen i myldretiden fra halvtimes drift til 20 minutters drift og samtidig reducere frekvensen om søndagen.

En besparelse på linjen vil kunne hentes ved at reducere antallet af afgange henover dagen, indskrænke kørslen i ydertiderne eller reducere frekvensen i myldretiden. Det er muligt både at hente hele eller dele af besparelsen på 1 mio. kr. på linje 336, anføres det.

Allerød og Hørsholm kommuner deler linje 381. Linjen kører af Sandholmgårdsvej igennem den nordlige del af Blovstrød og via Sortemosevej til Allerød Station. Bussen sikrer en forbindelse til Hørsholm og betjener derudover Sandholmlejeren, den nordlige del af Blovstrød, Niras, Allerød Privatskole og på sigt det nye boligområde ved Teglskoven.

En besparelse på linjen vil kunne hentes ved at reducere antallet af afgange henover dagen, indskrænke kørslen i ydertiderne eller reducere frekvensen i myldretiden. Det er muligt at hente hele den ene million eller dele af besparelsen på linje 381, står der i sagsfremstillingen.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget tog på mødet 4. juni orienteringen til efterretning.

Publiceret 10 June 2019 08:30