Lokalplanen for det nye boligområde blev vedtaget af Allerød Byråd i december 2018. Planen giver mulighed for opførelse af 40 boliger. Visualisering: Casa Nord/KANT Arkitekter

Lokalplanen for det nye boligområde blev vedtaget af Allerød Byråd i december 2018. Planen giver mulighed for opførelse af 40 boliger. Visualisering: Casa Nord/KANT Arkitekter

Indstilling: Svingbaner og helleanlæg ved Mejeribakken og Lynge Bygade

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget går også ind for, at der etableres en krydsning for buspassagerer på Hillerødvej

Af
Michael Braunstein

trafik Svingbaner og helleanlæg i krydsene Mejeribakken/Kollerødvej og Lynge Bygade/Kollerødvej. Hastighedsnedsættelse på Hillerødvej. Et krydsningspunkt for buspassagerer på Hillerødvej for at kunne etablere et busstoppested for sydgående trafik på Hillerødvej.

Sådan lyder indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget til Økonomiudvalget og byrådet, når det gælder trafikløsningen i forbindelse med det nye boligområde Baunevænget på hjørnet af Kollerødvej og Hillerødvej i Lynge.

Udvalget indstiller også, at der afsættes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Udgiften til trafikprojektet forventes dækket af grundsalg.

Skitseprojekt fra Rambøll

Byrådet besluttede i juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken, og at der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydset Mejeribakken/Kollerødvej.

På baggrund af byrådets beslutning har Rambøll A/S udarbejdet forslag til et skitseprojekt. Projektet foreslår at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere svingbaner og helleanlæg samt nedsætte hastigheden til 70 km/t. Det vurderes, at der er samme trafikale udfordringer ved Lynge Bygade, hvorfor der peges på, at dette kryds også kan indgå i projektet.

Der er i 2018 etableret stoppested ved den nye bebyggelse. Der er af trafiksikkerhedsmæssige grunde kun stoppested i østsiden af Hillerødvej. Med udbygningen af det nye boligområde vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere et stoppested på vestsiden og lave en sikker krydsning, fremgår det af udvalgets dagsorden.

Her kan man også læse om to andre forslag: Et forslag til 3,3 mio. kr., hvor krydsningspunkt på Hillerødvej ikke er med, og et forslag til 1,74 mio. kr., hvor der udelukkende laves svingbaner og helleanlæg i krydset Mejeribakken/Kollerødvej.

Publiceret 11 June 2019 13:40