Viden om hvordan bare en lille dosis natur kan have en positiv effekt på vores velbefindende - og hvordan naturen påvirker hjernen - står centralt i 'Natur og højtlæsning'.

Viden om hvordan bare en lille dosis natur kan have en positiv effekt på vores velbefindende - og hvordan naturen påvirker hjernen - står centralt i 'Natur og højtlæsning'.

Succes for projektet 'Natur og højtlæsning'

Indstillet til pris og prioriteret af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

succes 'Natur og højtlæsning', som Allerød Bibliotek tilbyder borgere i psykisk mistrivsel, har succes.

Projektet var indstillet til Kommunernes Landsforening nye forebyggelsespris, som kårer det bedste kommunale initiativ inden for sundhedsfremme og forebyggelse. 'Natur og højtlæsning' blev indstillet af kommunens egen forebyggelsesenhed. Prisen kom dog ikke til Allerød.

Men succesen betyder også, at projektet prioriteres af Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, så det kan fortsætte.

Det oplyser Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Naturen som fysisk ramme

Viden om hvordan bare en lille dosis natur kan have en positiv effekt på vores velbefindende - og hvordan naturen påvirker hjernen - står centralt i 'Natur og højtlæsning'. Naturen bruges således aktivt for at kickstarte den helende proces.

"Det her tilbud er et strålende eksempel på, hvordan vi kan bruge dét, at vi er tæt på naturen til både at få det bedre - og komme tættere på hinanden og det gode liv. Naturen giver os en pause fra alle de indtryk, muligheder og valg, der findes i vores almindelige dagligdag, og som nemt kan føre til forvirring og stress. Derfor er det en stor succes, at vi med tilbuddet har kunne give borgerne en meningsfuld og energigivende aktivitet i en hverdag præget af manglende overskud," siger borgmester Karsten Längerich.

Politisk prioritering i udvalg

Indsatsen støttes af en politisk prioriteret 'Forebyggelsespulje', der har til hensigt at løfte og støtte lokale forebyggelsesinitiativer med afsæt i kommunens sundhedspolitik. Sundhedspolitikken bygger på kommunens Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Sundhedsaftalen.

Sundhedsprofilen for 2017 viste blandt andet, at 13 pct. af borgerne i Allerød har et dårligt mentalt helbred og 21 pct. lider af et højt stressniveau.

"Psykisk mistrivsel udgør en stor belastning og forringer livskvaliteten for den enkelte borger, og det kan blandt andet føre til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, mangel på sociale relationer og ensomhed. Derfor glæder det mig, at vi i udvalget politisk har prioriteret midler til projektet," siger formand for Sundheds-, Velfærds-, og Beskæftigelsesudvalget, Jesper Holdflod Pallesen, og fortsætter:

"Da projektet viste positive resultater i 2018, valgte Sundheds-, Velværds- og Beskæftigelsesudvalget at støtte indsatsen, så den kunne fortsætte i 2019. På den måde får endnu flere borgere med psykisk mistrivsel et pusterum fra sygdom, som kan være med til at øge deres trivsel og understøtte muligheden for det gode liv for den enkelte."

Stor borgertilfredshed

I 2018 deltog 32 borgere i projektet, heraf to mænd og 30 kvinder. 88 pct. af deltagerne gennemførte indsatsen med et gennemsnitligt fremmøde på 95 pct. Deltagerne havde, trods psykiske udfordringer, overskud til at hjælpe hinanden og deltage i fællesskabet.

Alle deltagere angav, at de havde fået konkrete redskaber til bedre at overskue deres hverdag.

'Natur og højtlæsning' er et tilbud til borgere over 18 år med let til moderat depression, stress, angst eller med psykisk mistrivsel grundet en fysisk sygdom.

Projektet er guidet fælleslæsning kombineret med let fysisk aktivitet og socialt samvær i naturen. Tilbuddet fokuserer på nærvær og dét 'at være til stede i nuet'. Forløbet strækker sig over 10 ugentlige møder á tre timers varighed. Alle kan tilmelde sig, og det kræver lægehenvisning. Forløbet er ikke et behandlingstilbud, men et åbent tilbud om at indgå i et socialt netværk, i samspil med litteratur og natur.

mik.

Publiceret 14 June 2019 08:30