"Registreringen skulle gerne gøre det lettere at lave byudvikling; for byrådet, for borgere og for lokalsamfundet," siger borgmester Karsten Längerich.

Registrering af bevaringsværdige bygninger ventes i gang fra nytår

Allerød Byråd har besluttet at få registeret kommunens bevaringsværdige bygninger. Det vil gøre det lettere at byudvikle og bevare særlige miljøer, mener borgmesteren

Af
Anne Mette Ahlgreen

registrering Budgetforligspartierne meldte i december 2018 ud, at de var blevet enige om, at der skal foretages en registrering af de bevaringsværdige bygninger i Allerød Kommune. Borgmester Karsten Längerich forventer, at registreringen vil begynde fra omkring årsskiftet og vare cirka to år.

Registreringen skal ske for at få nogle principper for bygningsbevaring at beslutte sager ud fra, siger borgmesteren.

"Vi vedtog, at vi ville bruge provenuet fra salget af Fru Lunds Villa til at få lavet en SAVE-registrering," siger Karsten Längerich og fortsætter:

"Det vil koste flere hundredetusinde kroner at registrere kommunens ældste bygninger. Udfaldet bliver, at når vi har nogle boligområder, vi gerne vil udbygge, så får vi et mere faktuelt grundlag at beslutte ud fra. Nogle bygninger vil vi gerne bevare, men vi er også et samfund i udvikling. I dag er der nogle steder borgere, der kæmper for at bevare en bygning, andre steder er der ikke. Vi vil gerne have nogle principper for, hvad vi gerne vil bevare. I dag har vi ingen," siger borgmesteren.

Han fremhæver, at det frem for bevaring af enkelte bygninger i nogle tilfælde vil være vigtigere at bevare hele miljøer:

"Vi har f.eks. et gammelt landsbymiljø i det gamle Lillerød med en helt speciel stjerneformation af gamle gårde og en kirke. Gadekærene i Lynge og Blovstrød er andre miljøer, som kan være mere vigtige at bevare end et enkelt hus."

"Registreringen skulle gerne gøre det lettere at lave byudvikling; for byrådet, for borgere og for lokalsamfundet," siger Karsten Längerich.

Næste skridt i processen bliver, at byrådet skal træffe beslutning om at afsætte penge til det store registreringsarbejde. Når det er sket, bliver sagen overgivet til forvaltningen, som så går i gang med processen.

Publiceret 17 June 2019 05:30