"Generelt er vores indtægter på busserne faldet på trods af, at vores passagertal er stabilt. Det kan have mange forklaringer, da indtægtsgrundlaget er opgjort af mange forskellige faktorer," siger formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen.

Udvalgsformand: "Flere forklaringer på stigende busudgifter"

Miki Dam Larsen kommenterer bus-situationen inden borgermødet 25. juni

busser Movia forventer, at Allerød Kommunes udgifter til busdrift stiger med ca. 1 mio. kr. i 2020, og der er nu mulige lokale besparelser på bordet.

Forud for borgermødet om busdriften 25. juni påpeger formanden for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, at der er flere forklaringer på forskellen i udgifter fra 2019 til 2020.

"Generelt er vores indtægter på busserne faldet på trods af, at vores passagertal er stabilt. Det kan have mange forklaringer, da indtægtsgrundlaget er opgjort af mange forskellige faktorer. Én af de mest sandsynlige forklaringer er, at passagerne benytter sig af andre og billigere billettyper end tidligere som f.eks. pensionistkort eller rejsekort i stedet for kontantbilletter," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"En mindre del af forklaringen er, at Metro Cityringens åbning i 2020 har en påvirkning på alle kommuners indtægter, da alle betaler en del af en samlede pulje. Når man i forbindelse med metroen er nødt til at lukke busruter, og i højere grad deler rejsernes indtægter med metroselskabet, er indtægterne til Movia mindre."

Kommunens andel til fællesudgifter er også steget, og som afledt effekt af den nye ferielov skal der laves en engangsbetaling i 2020 til en feriefond, nævner udvalgsformanden.

"Rådgiv byrådet"

Miki Dam Larsen anfører, at "den kollektive trafik er vigtig og er med til at fremme borgernes bevægelse rundt i kommunen."

"Busserne er en direkte hjælp til borgerne, så vi afholder informationsmødet, så de kan være med til at rådgive byrådet og give en retning, når der skal prioriteres. Denne her aften sikrer også, at borgerne har kendskab til, hvilke muligheder der allerede er til rådighed inden for den kollektive trafik," siger formanden.

Allerød Kommune har inviteret Movia til at stå for informationsmødet, der er for alle interesserede borgere og finder sted 25. juni fra kl. 19.00-21.00 i salen på Skoven 4, Bibliotek og Kulturhus.

På mødet har borgere mulighed for at få et indblik i Movias arbejde med busplanlægning, da busselskabet bl.a. fortæller om samarbejdet med kommunen, Allerøds eksisterende busnet, effekterne af tidligere implementerede ændringer samt det overordnet indhold af den kommende busbestilling for 2020 - og de forventede besparelser på den fremtidige drift, fremgår det af en pressemeddelelse.

Publiceret 19 June 2019 13:30