Politikerne fik en stor buket af input med sig hjem fra borgermødet på Allerød Bibliotek. Foto: Michael Braunstein

Politikerne fik en stor buket af input med sig hjem fra borgermødet på Allerød Bibliotek. Foto: Michael Braunstein

Borgermøde: Mange meninger om busser og besparelser

Politikerne fik en stor buket input med hjem, da der 25. juni blev sat fokus på den fremtidige busdrift i Allerød Kommune

Af
Michael Braunstein

busser "Husk at den store boligudbygning i Allerød Kommune foregår i Blovstrød - og tænk på aspekterne for de unges uddannelse, når det gælder linie 338 mellem Lynge og Hillerød. Lad os ikke spare på busserne, men i tråd med den kommunale vision forblive en grøn kommune."

Sådan lød en af mange meldinger fra salen, da der 25. juni var borgermøde om den fremtidige busbetjening i Allerød Kommune. Politikerne fik en stor buket af input med sig hjem fra mødet på Allerød Bibliotek, og formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, takkede for engagementet.

"Tak for alle forslag, synspunkter og problemer, I har bragt frem - vi vil kigge nærmere på det hele," sagde han.

19,3 mio. kroner i 2020

Allerød Kommune bruger i 2019 18,4 mio. kr. på busdriften, og lige nu er det kommunale budget i 2020 på 18,1 mio. kr. Movia vurderer imidlertid, at en uændret busdrift i 2020 vil koste 19,3 mio. kr.

Da meldingen fra politikerne er, at man som udgangspunkt ikke ønsker at bruge flere penge på busdriften næste år, kan besparelser blive nødvendige. Og på borgermødet præsenterede Movia en række spareforslag.

Om baggrunden for vurderingen på 19,3 mio. kr. sagde rådgivningschef i Movia, Torsten Rasmussen, på mødet, at den handlede om en generel nedgang i indtægter fra passagerer, blandt andet fordi flere bruger kort, om påvirkning af kommunernes indtægter i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen i 2020, om stigende fællesudgifter og om en engangsbetaling i 2020 til en feriefond.

Torsten Rasmussen fremlagde en opgørelse over, hvordan man ser tilskudsbehovet for buslinierne i Allerød Kommune i 2019 og 2020.

Af opgørelsen fremgår det, at udgifterne til linie 335 (Hillerød St.-Farum St.) vurderes at stige fra 4,5 mio. kr. til 4,7 mio. kr., og linie 336 (Enghaven Nord-Lynge Hillerødvej) fra 6,1 mio. kr. til 6,5 mio. kr.

Linie 338 (Lynge Hillerødvej-Hillerød St.) mener Movia vil falde fra 0,7 mio. kr. til 0,6 mio. kr., mens to linier vurderes at koste det samme: Linie 381 (Allerød St.-Rungsted Kyst St.) uændret 1,5 mio. kr. og linie 385 (Allerød Rønneholtparken-Holte St.) uændret 2,4 mio. kr.

Med bidrag og fællesudgifter bliver det samlet til en stigning fra 18,4 mio. kr. i år til 19,3 mio. kr. i 2020, anførte Movia.

Spareforslag på tre linier

"Hvis der skal spares på busser, der kører på tværs af kommunegrænserne, så er det nødvendigt, at flere kommuner bliver enige. Og de meldinger, vi har fået fra andre kommuner om besparelser gør, at vi ikke har lavet spareforslag for ruterne 335 og 385, men til gengæld for 336, 338 og 381," sagde Torsten Rasmussen på borgermødet.

Linie 336 blev udvidet i december 2017, hvilket gav en passagerfremgang på 11 procent på hverdage og samlet set på 6 procent. Movia peger på, at 336 eksempelvis kunne gå fra 20 til 30 minutters drift, hvilket vil give en besparelse på 0,9 mio. kr.

Den nye linie 338 har cirka 100 passagerer på hverdage - langt de fleste om morgenen. De fleste står af på Hillerød Station, oplyste Torsten Rasmussen, der fremlagde disse spareforslag: Reduktion til to afgange hver vej om dagen (besparelse: 0,1 mio. kr.) eller nedlæggelse af ruten (besparelse: 0,6 mio. kr.).

"Det kunne være interessant at undersøge, hvor mange unge fra Lynge, der regner med bussen i forbindelse med valg af uddannelser i Hillerød i næste skoleår," bemærkede rådgivningschefen.

På linie 381 peger Movia på en mulig reduktion i antallet af afgange med 40 procent, så driften reduceres til timedrift i myldretiden på hverdage og til to timers drift aften og weekend. Det vil give Allerød en besparelse på 0,7 mio. kr. og Hørsholm en besparelse på 1,3 mio. kr.

"Men det er jo ikke sikkert, at hverken Allerød eller Hørsholm vil spare her," bemærkede Torsten Rasmussen.

Den videre tidsplan er nu, at der i august forelægges et konkret oplæg til besparelser politisk, i september-oktober er der budgetforhandlinger, 8. oktober er budgettet vedtaget, 30. oktober skal der afgives busbestilling til Movia, og i juni 2020 træder ændringen af busbestillingen så i kraft.

"Bedre koordinering, tak"

Et af de mange input fra de fremmødte handlede om 336 og 381.

"De kører med overlap, og det kan vi godt undvære," sagde en mødedeltager, mens en anden sagde: "De kører på visse afgange lige efter hinanden." "De to linier kunne godt koordineres bedre," sagde en tredie, mens en fjerde formulerede det sådan: "På visse tidspunkter kunne man godt ændre 336."

Movia lovede på borgermødet at se nærmere på sagen - og om muligt ændre det allerede til december.

Der var flere indlæg om 338, der blev betegnet som "en livline", ligesom en borger spurgte, om ikke også Hillerød skulle betale noget for ruten.

"Hvad med at udvide og forbedre 381 istedet for at overveje besparelser?," lød et spørgsmål, mens en anden ville vide, om ekstrabusser var med i spareovervejelserne.

Flere borgere spurgte til måden, Movia informerede om busafgangene på, og så var der en hel del spørgsmål om den overordnede drift og økonomi.

Flere udsagn var af konstaterende art:

"Det er et dilemma, om man skal forringe forbindelserne til Blovstrød eller til Lynge - og det hele hænger sammen," sagde en mødedeltager, mens en anden anførte: "Det kan godt være, at udgifterne stiger, men servicen er blevet dårligere."

Ændringer af eksisterende ruter blev også foreslået på mødet, og så blev der bragt en efterlysning:

"I over et år har jeg spurgt til det og bedt om det, men der er intet sket: Hvornår får vi læskure ved Sjælsøparken?"

"Vi skal ud i en afvejning af mange hensyn, hvor vi skal ramme både effektivt og bredt. Og det er en svær opgave," sagde formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen. Foto: Michael Braunstein

"En svær opgave"

Miki Dam Larsen rundede mødet af ved at konstatere, at det i den sidste ende var byrådet, der skulle afgøre, hvordan busbestillingen skulle se ud.

"Vi kan politisk vælge at bruge flere penge på busserne, men så skal vi spare andre steder, og det plejer ikke at være populært. Der er pres på den kommunale økonomi, hvor vi prioriterer kernevelfærden for børn, unge og ældre, så vi må løse opgaven indenfor rammen," sagde udvalgsformanden og tilføjede:

"Vi skal ud i en afvejning af mange hensyn, hvor vi skal ramme både effektivt og bredt. Og det er en svær opgave."

Publiceret 26 June 2019 11:15