Der skal skabes en stærkere grøn fortælling på bymidten i Lillerød - det lægger den netop vedtagede helhedsplan op til. Arkivfoto

Der skal skabes en stærkere grøn fortælling på bymidten i Lillerød - det lægger den netop vedtagede helhedsplan op til. Arkivfoto

Byrådet sætter en retning for bymidten i Lillerød: Grøn og fortættet

Helhedsplan for bymidten i Lillerød er enstemmigt vedtaget af byrådet. Nu skal ideerne udmøntes i en lokalplan

Af
Anne Lønstrup

Byliv I fremtiden skal Allerøds borgere kunne dufte og se træer, buske, græs og blomster, når de går tur i bymidten. Regnvandet skal samles op og bruges, bilerne skal parkeres under jorden, mens byen skal fortættes med flere og højere bygninger.

Endelig skal by- og kulturlivet styrkes ved bl.a. at flytte flere offentlige funktioner til bymidten.

Sådan lyder visionerne for Allerød Bymidte, som de kan læses i den helhedsplan, der netop er blevet vedtaget af et enstemmigt byråd.

Planen er udarbejdet af tegnestuerne Arkitema og Svendborg Architects i samarbejde med Allerød Kommune og er udformet efter fem principper: Det grønne bånd, synlig vandhåndtering, fortætning, parkering og kulturtorvet. Principperne skal sikre, at bymidten tiltrækker flere mennesker, mere liv og mere handel.

Nu begynder arbejdet med en lokalplan for bymidten, og den forventes at blive lagt frem til politisk behandling ved årsskiftet.

Regnvand og biodiversitet

Helhedsplanen skal være med til at skabe ”en stærkere grøn fortælling” ved at bygge bro til de to skove på hver side af bymidten. Der skal skabes grønne sanseoplevelser i form af syns- og duftoplevelser i byrummet:

”Bymidten skal have en langt højere biodiversitet, altså større variation i beplantningen. Der bør vælges en bred vifte af træsorter, buske, græsser og blomster,” lyder det om det grønne bånd.

Også håndteringen af regnvand behandles i planen:

”Regnvand kan holdes på overfladen og bruges aktivt til at skabe nogle spændende byrum Mest almindeligt er det at lade det samle sig i render m.m. og bruge regnvandet aktivt til at skabe en bymidte med flere grønne områder via regnbede.”

Om planerne siger formand for Teknik-, plan og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, i en pressemeddelelse:

”Med helhedsplanen ønsker byrådet at give byrummet mere variation med grønne elementer, en aktiv klimahåndtering af regnvandet og skabe nye opholdszoner med bænke og plads til fællesskab. Vi vil gerne arbejde for en handelsgade med en klar identitet, som understøtter et spændende byliv.”

Flere boliger i bymidten

Samtidig åbner helhedsplanen for, at der kan ske en fortætning af byen. Det betyder, at der kan bygges tættere og højere med flere boliger og nye typer af fællesskaber, og det er i tråd med byrådets ønske om en fortsat boligudbygning.

”Flere har gennem tiden udtrykt ønske om, at bymidten både skal kunne rumme flere borgere end i dag, men også tilbyde et bredere udbud af boligtyper og boformer. Samtidig vil byrådet gerne have fokus på at skabe flere senior- og ældreboliger, så vi kan tilbyde et alternativt botilbud til de borgere, for hvem det måske ikke længere er så attraktivt at bo i villa,” siger Miki Dam Larsen.

Ny lokalplan i foråret 2020

I arbejdet med helhedsplanen har kommunen modtaget flere forslag fra borgere – bl.a. Vision2031 og Ungedialog i Allerød, og der har også været holdt flere arrangementer og spørgerunder om planerne.

Når lokalplanen for bymidten ligger klar ved årsskiftet, følger en otte uger lang høringsperiode, og i den forbindelse vil der blive holdt borgermøde. Lokalplanen forventes endelig vedtaget i foråret 2020.

Publiceret 06 July 2019 05:00