Interessen for bofællesskaber er stor i Allerød: Omkring 250 mennesker deltog i mødet 3. juli på Allerød Bibliotek. Foto: 'Bofællesskabsgruppen Allerød'

Interessen for bofællesskaber er stor i Allerød: Omkring 250 mennesker deltog i mødet 3. juli på Allerød Bibliotek. Foto: 'Bofællesskabsgruppen Allerød'

Stor interesse for møde om bofællesskaber

Omkring 250 mennesker mødte frem på Allerød Bibliotek

bofællesskaber Interessen for at etablere bofællesskaber i Allerød Kommune er stor: Omkring 250 mennesker mødte frem på Allerød Bibliotek 3. juli, hvor en initiativgruppe - 'Bofællesskabsgruppen Allerød' - havde arrangeret et møde om emnet, og over 400 har på Facebook vist interesse for initiativet.

Baggrunden for mødet var, at der netop nu er gang i arbejdet med Allerød Kommunes Planstrategi, der er i høring til 20. september.

I sin velkomst påpegede initiativtagerne, at der i kommunens vision står, at man gerne vil have bofællesskaber.

'Der er mange i Allerød, der kunne tænke sig at flytte i bofællesskab. Det ville være godt, hvis kommunen i den igangværende planlægningsproces kunne gøre det lettere at lave bofælleskaber i kommunen,' noteres det i et referat lavet af gruppen, der opfordrede mødedeltagerne til at gå hjem og skrive høringssvar, hvis man ønsker bofællesskaber.

'Mange fordele ved bofællesskaber'

Virksomheden Almenr, der har specialiseret sig i at være fødselshjælper ved etablering af bofællesskaber, berettede på mødet om den nyeste forskning og trends omkring boformer og fællesskaber.

Og borgmester Karsten Längerich fandt ifølge referatet, at det var fantastisk, at der var kommet så mange.

'Alle strategier vi har lavet de seneste år, peger den vej. Kommunens vision peger også denne vej. Der er især interesse for seniorbofællesskaber,' sagde borgmesteren ifølge referatet.

Af referatet fremgår det også, at Karsten Längerich fremhævede, at 'der er mange fordele for samfundet og for borgerne. For sundheden og helbredet er det også godt – og man klarer sig markant bedre, når man bor i fællesskaber. Det er godt for kommunens økonomi, og derfor har vi det som strategi i byrådet.'

'Vi har i Allerød et ambitiøst boligudbygningsprogram. Vi har stor vækst og derfor skal vi bygge. Allerød er også en kommune, hvor gennemsnitsalderen er ved at være høj, så vi vil gerne have de ældre ud af parcelhusene, så børnefamilierne kan komme ind,' citeres borgmesteren for at have sagt.

Karsten Längerich udtrykte ifølge referatet håb om, at initiativgruppen ville få succes, ligesom han tilkendegav, at kommunen gerne hjælper med det, man kan.

'Basis for at gå videre'

På mødet blev en lang række generelle og helt lokale forhold vedrørende mulighederne for bofællesskaber gennemgået, og der var spørgsmål og debat blandt de mange deltagere.

Når det gælder placeringer af bofællesskaber lokalt, blev der på mødet blandt andet nævnt følgende fremtidige mulige lokaliteter: Enghaven og Enghave Parkvej, Sportsvej, Bjarkesvej, Langkæret, Skovvang, Græsmarken, Teglværkskvarteret og bymidten i Lillerød.

I en opsummering i referatet af mødet skriver 'Bofællesskabsgruppen Allerød' blandt andet:

'Vi tror, der er basis for at lave bofællesskaber i Allerød – det håber vi, at både Karsten Längerich, byråd og embedsmænd tager med hjem. Vi får ikke lavet bofællesskaber, hvis ikke der sker noget fra kommunes side.'

'Økonomi: Vi får mulighed for at finansiere billigere, når vi er mange sammen. Vi kan åbne os op for det lokale samfund. Vi kan noget mere, end når vi sidder hver i vores villaer.'

'Vi ser mange gode muligheder i de grunde, der er – også forhåbentlig før den tid, der er sat på. Måske kan områderne splittes op – eller vi kan lave flere bofællesskaber,' noterer initiativtagerne.

mik.

Publiceret 17 July 2019 05:30