Der er fuld gang i arbejdet med at etablere det nye boligområde på hjørnet af Kollerødvej og Hillerødvej i Lynge. Foto: Michael Braunstein

Der er fuld gang i arbejdet med at etablere det nye boligområde på hjørnet af Kollerødvej og Hillerødvej i Lynge. Foto: Michael Braunstein

Godkendt: Svingbaner og helleanlæg ved Mejeribakken og Lynge Bygade

Allerød Byråd fravalgte løsning med krydsningspunkt for buspassagerer på Hillerødvej

Af
Michael Braunstein

trafik "Der etables svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lynge Bygade. Der afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, og der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.'

Sådan lød beslutningen i Allerød Byråd 27. juni, da byrådet skulle tage stilling til trafikløsningen i forbindelse med det nye boligområde Baunevænget på hjørnet af Kollerødvej og Hillerødvej i Lynge.

Dermed fravalgte byrådet den løsning, der blev indstillet af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget. Det var en løsning til 4 mio. kr., hvor der foruden svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lynge Bygade blev opereret med hastighedsnedsættelse på Hillerødvej - og et krydsningspunkt for buspassagerer på Hillerødvej for at kunne etablere et busstoppested for sydgående trafik på Hillerødvej.

Byrådet besluttede i juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken, og at der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydset Mejeribakken/Kollerødvej.

På den baggrund havde Rambøll A/S udarbejdet forslag til et skitseprojekt. Projektet foreslår at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere svingbaner og helleanlæg på Kollerødvej samt nedsætte hastigheden til 70 km/t. Det vurderes, at der er samme trafikale udfordringer ved Lynge Bygade, hvorfor der blev peget på, at dette kryds også kunne indgå i projektet.

Der er i 2018 etableret stoppested ved den nye bebyggelse. Der er af trafiksikkerhedsmæssige grunde kun stoppested på østsiden af Hillerødvej. Med udbygningen af det nye boligområde vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere et stoppested på vestsiden og lave en sikker krydsning, hedder det i sagsfremstillingen i dagsordenen.

Et tredie forslag til 1,74 mio. kr. gik ud på, at der udelukkende blev lavet svingbaner og helleanlæg i krydset Mejeribakken/Kollerødvej.

Publiceret 18 July 2019 13:03