Spørgsmålet om antallet af parkeringspladser i bymidten i Lillerød er en del af debatten lige nu på Allerød Nyts Facebook-side. Temafoto

Spørgsmålet om antallet af parkeringspladser i bymidten i Lillerød er en del af debatten lige nu på Allerød Nyts Facebook-side. Temafoto

Debat om bymidten i Lillerød: 'Nej tak til høje bygninger'

På Allerød Nyts Facebook-side er parkeringspladser også på dagsordenen

Af
Michael Braunstein

bymidten 'Nej tak til høje bygninger.'

Sådan lyder en melding fra Rose Marie Jensen på Allerød Nyts Facebook-side, hvor der er debat om Allerød Byråds beslutninger om, hvor der kan bygges nye boliger - og hvor højt - i bymidten i Lillerød.

Flere er inde på samme spor:

Maria Hansen skriver: 'Nej tak til høje bygninger', og Berit Steen Klausen følger trop: 'Ikke lige noget for mig med så mange høje bygninger i vores by.'

'Nej tak til flere høje bygninger i bymidten, hverken på Øen eller Banevang', skriver Camilla Louise Jensen, og Jane Obel er enig: 'Ikke flere høje, kompakte bygninger i vores bymidte!'

Kirsten Witthøft slår fast: 'Der skal IKKE nedlægges p-pladser i byen, og ikke noget højhusbyggeri', mens Jonas Bødker Søbye til borgmester Karsten Längerich skriver: 'Tænker I på os som bor på Banevang/Tokkekøbvej. Lejligheder på mere end 2 etager ville jo være en skandale for os.'

Også Jørn Clausen er med i debatten: 'Fint, at der ikke bygges på 'Øen'. Kan vel kun pynte med noget nyt byggeri på Banevang.'

Fortætning

Allerød Byråd vedtog 27. juni 'Helhedsplanen' for bymidten i Lillerød. Som et led i beslutningen tog byrådet stilling til en række forslag om at fortætte i bymidten med boligbyggeri.

Byrådet sagde nej til et byggeri på en del af 'Øen', ligesom byrådet fastholdt en bygningshøjde på M.D. Madsensvej på maksimalt fire etager.

På Allerød Stationsvej i området, hvor der i dag blandt andet ligger en tankstation og en tom Fakta-butik, og på området overfor ved banen, besluttede byrådet at give mulighed for en byggehøjde på fem-seks etager.

Byrådet gik også ind for at inddrage parkeringsarealer ved Banevang til ny bebyggelse - i tre etager - idet eksisterende parkeringspladser skal erstattes.

Endelig besluttede byrådet, at 'Grønnehegn medtages i området i bymidten, hvor der kan bygges i tre etager', at 'parkeringsnormen reduceres i mindre omfang', og at 'vandet meget gerne må være synligt og give rekreative muligheder i byen. Der skal etableres vandprojekter i et omfang, så fremtidige byråd vil have realistisk mulighed for at drive dem.'

Parkeringspladser

Spørgsmålet om parkeringspladser - ikke mindst til pendlerne - bliver ligeledes diskuteret på Facebook.

'Der er stor mangel på pendler parkeringspladser og parkering generelt i bymidten, det skal der findes en løsning på,' skriver Berit Steen Klausen.

Merete Jelsbak Langseth vil gerne se udkastet til erstatningspladserne til pendlerne snarest. 'Kommer de til at ligge længere borte? I en p-kælder samme sted? Kommer de til at koste noget? Håber ikke der bliver besluttet noget, der endnu engang rammer pendlerne negativt,' hedder det i et af hendes opslag.

Borgmester Karsten Längerich er også med i debatten.

'Vi vil ikke reducere i antallet af pendler p-pladser ved stationen. Det betyder, at hvis der skal bygges på de arealer, så skal der findes andre parkeringspladser,' skriver han blandt andet.

Og i et svar til Merete Jelsbak Langseth påpeger borgmesteren: 'Vi kommer til at bygge nedad. Bymidten er meget trang, da vi har skov på to sider. Så hvis vi ønsker at halvdelen af bymidten ikke skal ligge hen til p-pladser, så kommer ejerne til at skulle anlægge pladser i kælderen.'

Helhedsplanen skal udmøntes i en lokalplan for bymidten, der forventes at blive lagt frem til politisk behandling ved årsskiftet, hvorefter der kommer en otte uger lang høringsperiode og et borgermøde. Lokalplanen forventes at blive endeligt vedtaget i foråret 2020.

Publiceret 30 July 2019 08:45