Det er villaen her på Tokkekøbvej 2, som et flertal i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget går ind for at rive ned. Foto: Michael Braunstein

Det er villaen her på Tokkekøbvej 2, som et flertal i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget går ind for at rive ned. Foto: Michael Braunstein

Udvalg siger ja til at 'Hækkerups Hus' kan rives ned

Ejeren af Tokkekøbvej 2 vil opføre seks lejligheder. LAFAK protesterer

Af
Michael Braunstein

nedrivning Ejeren af ejendommen Tokkekøbvej 2 i Lillerød ønsker at opføre seks lejligheder på ejendommen som erstatning for det eksisterende hus, der blandt andet går under navnet 'Hækkerups Hus'. Og på sit møde 13. august sagde et flertal i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget ja til at give mulighed for en nedrivning.

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, Lisbeth Skov, Venstre, Martin Wolffbrandt, Konservative, og Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte for, med henvisning til, at huset 'grundet ringe tilstand ikke længere repræsenterer en kulturhistorisk værdi for Horsemosekvarteret'.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, undlod at stemme.

'Stor kulturhistorisk betydning'

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) og Museum Nordsjælland er blevet orienteret om ansøgningen om nedrivning og har begge gjort indsigelse.

LAFAK påpeger i sin indsigelse, at ejendommen Tokkekøbvej 2 'har en stor kulturhistorisk betydning for byen' og oplyser, at mange stadig kalder den 'Gartner Dams Hus', 'KjærulffSchmidts Huse' eller 'Hækkerups Hus'.

'Huset er bygget i 1904 af gartner Hans Dam i udkanten af hans store frugtplantage og gartneri, der lå mellem Tokkekøbvej, Tjørnevej og Tokkekøb Hegn, hvor bl.a. boligblokkene ved Tjørnevej fylder godt op i dag,' skriver LAFAK i indsigelsen og fortsætter:

'I 1949 solgte firmaet Grum-Schwensen ejendommen til Lillerød Kommune, fordi byens betjent ikke kunne skaffe en lejlighed i Lillerød. Ved årsskiftet 1951/1952 solgte kommunen til skuespiller Helge Kjærulff-Schmidt, der i 1962 solgte til folketingsmand Per Hækkerup og fru Grethe, der i en årrække (1954-1963) var medlem af Lillerød sogneråd. I 1962 var Per Hækkerup blevet udenrigsminister, og det statelige hus på Tokkekøbvej 2 passede bedre til landets udenrigsminister, end det træhus på Aggebovej, som Hækkerups flyttede fra.'

'Lokalhistorisk Arkiv & Forening finder det særdeles uheldigt, at kommunen nærmest konsekvent giver tilladelse til at nedrive ældre huse uden hensyntagen til eventuel arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Vi vil derfor endnu en gang opfordre til, at der foretages en SAVEregistrering af den ældre bygningsmasse,' hedder det i indsigelsen.

Uvildig vurdering

Af udvalgets dagsorden fremgår det, at for at kunne sammenligne husets bevaringsværdi med lignende sager i Horsemosekvarteret, har Forvaltningen fået udarbejdet en uvildig vurdering af husets bevaringsværdi ud fra principperne i SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment).

På baggrund af rapporten 'vurderes huset at have en bevaringsværdi på 3-4', står der i dagsordenen, hvor man også kan læse: 'På trods af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er huset tildelt en relativt lav bevaringsværdi på grund af den meget dårlige vedligeholdsmæssige stand.'

Det oplyses også i dagsordenen, at det aktuelle byggeprojekt 'understøtter den politiske vision om at skabe flere boliger.'

'Boligerne har en god placering i forhold til offentlig transport, institutioner og skole og indkøb. Der er et generelt ønske om, at bevare ældre bygninger, når disse kan være egnet til at give en arkitektonisk værdi for området. Desværre har denne bygning en meget dårlig vedligeholdsmæssige stand og må derfor forventes at være omkostningsfuld at bringe op til boligegnet stand,' anføres det.

Havde foretrukket en anden løsning

Formanden for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, siger, at "vi havde alle foretrukket, at ejendommen kunne blive bragt i ordentlig stand og blive bevaret."

"Men når en privat ejendom er i så dårlig stand, er det ikke realistisk. Vores foretrukne mulighed var at bevare ejendommen - når dét ikke er muligt, måtte vi give dispensation til nedrivning. Alternativet var yderligere forfald," siger Miki Dam Larsen og fortsætter:

"Vi har udelukkende taget stilling til spørgsmålet om nedrivning. Vi forventer, at de private ejere nu henvender sig til kommunen med et konkret byggeprojekt, som vi så derefter skal behandle."

Sådan ser et forslag til nybyggeri på ejendommen ud. Bilag til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets dagsorden

Sådan ser et forslag til nybyggeri på ejendommen ud. Bilag til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets dagsorden

Publiceret 16 August 2019 15:15