100 pct. af de hjemmeboende i Allerød Kommune er meget tilfredse/tilfredse med både hovedretter og desserter fra 'Mad til hver Dag', viser tilfredshedsundersøgelse. Billedet er fra et åbent hus-arrangement på Allerød Rådhus, hvor der kunne smages på maden fra paragraf 60-selskabets køkken.

100 pct. af de hjemmeboende i Allerød Kommune er meget tilfredse/tilfredse med både hovedretter og desserter fra 'Mad til hver Dag', viser tilfredshedsundersøgelse. Billedet er fra et åbent hus-arrangement på Allerød Rådhus, hvor der kunne smages på maden fra paragraf 60-selskabets køkken.

Mad-undersøgelse: Høj tilfredshed generelt - faldende tilfredshed på plejecentre

2019-udgaven af tilfredshedsundersøgelsen fra 'Mad til hver Dag' er klar

Af
Michael Braunstein

mad Forskellen på tilfredsheden mellem hjemmeboende og beboere på plejecentre er markant større i 2019-undersøgelsen end i 2017. Det skyldes et fald i tilfredsheden blandt beboerne på plejecentrene, hvorimod tilfredsheden for de hjemmeboende er næsten uændret siden 2017. Det er især på parametre som madens smag, udseende og konsistens, der er sket et fald i tilfredsheden på plejecentrene.

Dét fremgår af en orientering til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, der 27. august har den nyeste undersøgelse af tilfredsheden med maden fra 'Mad til hver Dag' på dagsordenen.

Allerød Kommunes madservice til visiterede hjemmeboende borgere og beboerne på kommunens plejecentre leveres af paragraf 60-selskabet 'Mad til hver Dag'. Som en del af kontraktgrundlaget gennemfører selskabet hvert andet år en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne i de fem involverede kommuner Allerød, Albertslund, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød.

Spørgeskemaer

Undersøgelsen er lavet af 'Mad til hver Dag' selv, og den er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er uddelt til 1216 beboere på plejecentre i de fem kommuner. 540 har besvaret skemaet. Det giver en samlet svarprocent på 44 pct. på tværs af kommunerne. Svarprocenten for beboerne på plejecentre i Allerød Kommune er på 37 pct.

Skemaet er også uddelt til 478 hjemmeboende borgere visiteret til madservice i de fem kommuner. 235 har besvaret skemaet. Det givere en samlet svarprocent på 49 pct. på tværs af kommunerne. Svarprocenten for hjemmeboende borgere i Allerød er 45 pct.

Generelt høj tilfredshed

Der er generelt en høj tilfredshed med maden og den service, der leveres, fremgår det af orienteringen til udvalget.

87 pct. af de hjemmeboende og 80 pct. af beboerne på plejecentrene er meget tilfredse/tilfredse med hovedretterne, og 96 pct. af de hjemmeboende og 89 pct. af beboerne på plejecentrene er meget tilfredse/tilfredse med desserterne.

'Ser vi alene på resultaterne for Allerød Kommune viser undersøgelsen, at 100 pct. af de hjemmeboende er meget tilfredse/tilfredse med både hovedretter og desserter. Det er en stigning på hhv. 9 og 8 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2017,' hedder det i orienteringen, der fortsætter:

'På plejecentrene er 82 pct. meget tilfredse/tilfredse med hovedretterne og 90 pct. meget tilfredse/tilfredse med desserterne. Det er et fald på 2 procentpoint, hvad angår hovedretter, og en stigning på 1 procentpoint hvad angår desserter siden sidste undersøgelse.'

Det fremgår også, at der ses relativt store forskelle i tilfredsheden mellem de fem kommuner. 'Procentdelen af hjemmeboende borgere, der er meget tilfredse/tilfredse med hovedretterne på tværs af kommunerne, svinger mellem 82 og 100 pct. Allerød ligger i top med 100 pct.,' oplyses det.

Orienteringen fortsætter:

'Blandt beboerne på plejecentrene svinger procentdelen af borgere, der er meget tilfredse/tilfredse med hovedretterne, mellem 75 og 84 pct. Allerød ligger i den øverste del med 82 pct.'

Fald i tilfredsheden på plejecentre

De hjemmeboende borgere er mere tilfredse med maden end beboerne på plejecentrene, viser undersøgelsen. Denne forskel gjorde sig også gældende ved sidste undersøgelse, men forskellen er markant større i 2019-undersøgelsen.

'De hjemmeboende borgere får maden leveret i portioner anrettet i plastbakker. 90 pct. tilkendegiver, at de er meget tilfredse/tilfredse med hovedretternes udseende. 72 pct. er meget tilfredse/tilfredse med hovedretternes konsistens og mørhed, og 85 pct. er meget tilfredse/tilfredse med madens smag,' fremgår det af orienteringen.

På plejecentrene tilkendegiver 80 pct. af beboerne, at de er meget tilfredse/tilfredse med madens udseende. 'Det er et fald på 6 procentpoint i forhold til 2017, og 10 procentpoint lavere end tilfredsheden blandt de hjemmeboende,' påpeges det i orienteringen, der fortsætter:

'78 pct. af beoerne på plejecentrene er meget tilfredse/tilfredse med madens smag. Det er et fald på 5 procentpoint siden sidste undersøgelse, og 7 procentpoint lavere end tilfredsheden blandt de hjemmeboende.'

'53 pct. af beboerne på plejecentrene tilkendegiver, at de får den mad de kan lide seks til syv af ugens dage. I forhold til ønsker til maden er det ønsket om flere traditionelle danske retter, der scorer højest. 26 pct. af kvinderne ønsker også flere grøntsager på menuen,' hedder det i orienteringen til udvalget.

Næste tilfredshedsundersøgelse skal efter planen gennemføres i 2021.

Forvaltningen foreslår, at Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Publiceret 22 August 2019 09:15