Arkivfoto

Arkivfoto WavebreakMediaMicro - stock.adob

Längerich om varmtvandsbassin: "Det er lidt en luksusløsning"

Et nyt varmtvandsbassin ved Plejecenter Engholm vil koste 500.000 kr. om året i drift. Det vil være en forkert prioritering, mener Karsten Längerich.

Af
Louise Mørch Vilster

Etableringen af et varmtvandsbassin til genoptræning ved Plejecenter Engholm har i flere år været genstand for debat i byrådet. Nu er det tvivlsomt, om det overhovedet bliver opført efter offentliggørelsen af borgmesterens budgetoplæg. Der er allerede afsat 10 millioner kroner til opførelsen, som i så fald vil forblive på Sundheds-og Velfærdsområdet.

Skal tages fra ældrepleje

I borgmester Karsten Längerichs oplæg til en ny budgetaftale for årene 2020-2027, lægges der op til, at etableringen af varmtvandsbassinet udskydes til 2023. Det understreges samtidig, at etableringen kun kan blive en realitet, hvis der findes permanent finansiering til drift og personale, som skønnes at være på 500.000 kr. årligt. Og det er penge, som Karsten Längerich ikke har lyst til at bruge.

"Det kan ikke lade sig gøre at drive varmtvandsbassinet driftsneutralt. Hvis pengene skal tages fra ældreplejen, er det så den rigtige prioritering? Jeg mener, at det er vigtigere, at de ældre får pleje", siger han.

Karsten Längerich uddbyder, at der ikke er nogen dokumenterede helbredseffekter ved genoptræning i et varmtvandsbassin.

"Det er lidt en luksusløsning", siger han.

Publiceret 06 September 2019 06:00