Et stærkere erhvervsliv med tætte, lokale relationer. Det lægger den nye erhvervspolitik i Allerød blandt andet op til. Tidligere har BWSC lagt hus til et vækstmødet for Allerøds erhvervsliv - og det er netop et eksempel på de lokale relationer. Arkivfoto

Et stærkere erhvervsliv med tætte, lokale relationer. Det lægger den nye erhvervspolitik i Allerød blandt andet op til. Tidligere har BWSC lagt hus til et vækstmødet for Allerøds erhvervsliv - og det er netop et eksempel på de lokale relationer. Arkivfoto

Ny erhvervspolitik satser på tættere, lokale relationer

Allerød Kommune håber at kunne tiltrække flere grønne virksomheder med den nye erhvervspolitik

Af
Helene Holm Stolle

"Vi ligger i toppen i Nordsjælland som erhvervsaktiv kommunen, og den position vil vi gerne yderligere styrke". Sådan siger borgmester Karsten Längerich (V) til den nye erhvervspolitik, som byrådet netop har vedtaget. En erhvervspolitik, som efter byrådets udsagn, kommer til at stille Allerød endnu stærkere i at være en attraktiv kommune at drive virksomhed i samt en kommune, som grønne virksomheder har lyst til at etablere sig i. Det skal fem særlige indsatsområder sikre - herunder en styrket erhvervsindsats og tættere, lokale relationer samt et medansvar for regional og global udvikling.

"Vi ønsker at fremme Allerød som en bæredygtig og innovativ kommune, og kommunen deltager aktuelt i et projekt, der skal styrke kommunens og erhvervsfremmesystemets samarbejde med virksomhederne om at sætte bæredygtighed og verdensmål på den strategiske dagsorden", forklarer Karsten Längerich i en pressemedddelelse fra kommunen. Heri fortæller han også, at Byrådets vision 2031 'Tæt på hinanden - tær på naturen' er afspejlet i den netop vedtagede erhvervspolitik.

"Erhvervspolitiken er blevet til sideløbende med visionsprocessen med indspil fra både erhvervslivet, organisationer, borgere og andre interessenter, og den giver et tværgående blik på, hvad en kommune kan gøre for erhvervslivet – og omvendt også på hvad erhvervslivet kan bidrage med til Allerød. Når erhvervspolitikken lægger vægt på dialog med virksomheder om iværksætteri eller om beskæftigelse – ja så kommer dialogen begge parter til gode", forklarer Miki Dam Larsen (S) , der er formand for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, videre.

En styrket erhvervsindsats

Med sin geografiske beliggenhed tiltrækker Allerød et både stærkt og mangfoldigt erhvervsliv med frontløbervirksomheder indenfor tech, science, it, klima og miljø og højproduktive fremstillingsvirksomhede, lyder det i indledningen af erhvervspolitikken, hvori det også understreges, at Allerød ifølge Dansk Industris undersøgelse 'Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk' fra 2018 er den kommune i Nordsjælland, hvor virksomhederne bidrager mest til velfærdsaftrykket i forhold til indbyggertal.

Faktisk forholder det sig sådan, at 'private virksomheder i Allerød Kommune skaber 8.700 lokale fuldtidsjobs, og tilsammen skaber virksomhederne skatteindtægter for 3,4 mia. kr. til Danmarks velfærd. For det kan undervis 10.500 elever i folkeskolen, have 2.500 social- og sundhedsmedarbejdere og 1.500 politibetjente ansat og bygge 9 km. motorvej', lyder det i undersøgelsen fra Dansk Industri.

Netop derfor er der god grund til, at Allerød gør det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i kommunen - og med et nyt omdrejningspunkt i erhvervspolitikken, bliver der netop gjort noget for at lette det for de lokale virksomheder. Allerød Kommune giver nemlig - i tråd med den nye erhvervsfremmelov - alle virksomheder gratis adgang til den konsulentekspertise, der er samlet i Copenhagen Business Hub for at hjælpe virksomheder med at skabe vækst, eksport og job.

"Vi vil gerne have, at så mange virksomheder, som muligt i Allerød Kommune får glæde konsulentsparringen og vækstprogrammerne, som kommunerne finansierer efter en aftale mellem Erhvervsministeriet og KL. Derfor afholdt vi blandt andet et Iværksættertræf i foråret, hvor ca. 50 lokale iværksætterede samledes og kom med deres behov og ønsker til konkrete initiativer fra kommune og erhvervsfremme. Og der er flere initiativer i støbeskeen", fortæller Miki Dam Larsen.

Erhvervspolitikken og tilbud til virksomhederne kan findes på kommunens hjemmeside: alleroed.dk

Erhvervspolitik 2020 er bygget over fem indsatsområder:

  • 1. Styrket erhvervsindsats og tættere lokale relationer
  • 2. Konkurrencedygtige rammevilkår
  • 3. Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked
  • 4. Medansvar for regional og global udvikling
  • 5. En stærk fortælling

Publiceret 06 September 2019 11:21