Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er ikke tilfreds med den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL. Arkivfoto

Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er ikke tilfreds med den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL. Arkivfoto

Längerich om ny økonomiaftale: Den rækker slet ikke

Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er ikke videre tilfreds med den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL. Den rækker nemlig ikke, mener Längerich

Af
Helene Holm Stolle

Natten til fredag indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening, red.) en ny økonomiaftale, der indebærer, at kommunernes serviceramme øges med 2,2 mia. kr. i 2020. Men aftalen er ikke god nok, mener Allerøds borgmester Karsten Längerich (V), der frygter, at aftalen kan betyde besparelser lokalt.

Ifølge Längerich skal kommunerne nemlig i den øgede serviceramme selv finde de 0,5 mia. kroner, hvilket betyder, at tilskuddet reelt set øges med 1,7 mio. kroner.

"Problemet er, at det bare ikke er nok til at dække den demografiske udfordring og specielt de stigende udgifter på det specialiserede sociale områder. Det betyder, at kommunens større udgifter til disse områder, skal findes ved besparelser på andre områder", fortæller Karsten Längerich i en mail til Allerød Nyt.

Han understreger dog, at økonomiaftalen blot fastlægger de overordnede tal for landets kommuner, og at der først i de kommende uger vil komme konkrete tal for de enkelte kommuner.

"Så vi ved endnu ikke hvad økonomiaftalen indebærer for den enkelte kommune og for Allerød endnu", lyder det fra Längerich, der fortsætter:

"Regeringen har i forståelsespapiret fra juni aftalt med SF, Radikale og Enhedslisten, at 'En ny regering skal føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark'. Det vil i praksis sige, at Allerød Kommune skal have 13 mio. kroner mere som kompensation for, at vi bliver flere børn og ældre i kommunen. Jeg er meget spændt på, om vi så reelt også får de penge", siger Karsten Längerich.

Straf på fire millioner

Ifølge Karsten Längerich er der af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2020. Dermed er 1 mia. kroner af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme.

"Samtidig er 3 mia. kroner af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelsei budgetterne for serviceudgifterne i 2020. Det vil sige, at hvis kommunerne overskrider anlægs- og servicerammen, så kan straffen blive op til 4 mia. kroner", forklarer Karsten Längerich og understreger, at forudsætningen for aftalen er, at kommunerne samlet set har uændrede skatter. Straffen for kommunerne ved at hæve skatten vil være det samme som skatteprovenuet krone-for-krone.

"Hvis der var nogen der troede, at kommunerne ville få friere rammer med en ny regering, kan de godt tro om. Der er ingen forskel om finansministeren hedder Nikolai Wammen, Bjarne Corydon, Claus Hjort eller Kristian Jensen", lyder det fra Karsten Längerich.

Publiceret 07 September 2019 09:00