Dialogmøde med DGI om Engholmhallerne

Af
Af Peter Klar

Allerød Kommune har sammen med Lillerød Idrætsforening, Allerød Svømmeklub og Allerød Idræts Union fremskaffet det finansielle grundlag for, at DGI-Huse og Haller kan undersøge muligheden for at omstrukturere driftsformen på svømmehallen ved Engholmskolen og opstille alternative driftsscenarier for anlægget, så det kan forblive i drift.
"DGI-huse og haller har i den forbindelse valgt at se på anlægget som én helhed, og vi vil i den forbindelse gerne i dialog med de mulige interessenter, der kan være i det indhold og de aktiviteter, anlægget samlet set kan rumme," siger formanden for AIU Poul Møller Hansen.
Derfor inviteres alle interesserede til et dialogmøde, hvor repræsentanter for DGI-Huse og haller vil præsentere nogle af de udfordringer, der ligger i projektet, vende de idéer og tanker, der er gjort hidtil, og få input til hvad idrætslivet og borgerne ser af muligheder.
Mødet finder sted tirsdag 14. juni kl. 17-20 i kursuslokalet på Engholmskolen over medieteket midt i skolen.
Der vil blive serveret sandwich i forbindelse med mødet.

Publiceret 07 June 2011 14:00