Forslaget om Team Allerød blev præsenteret på Allerød Erhvervsklubs ordinære generalforsamling.

Forslaget om Team Allerød blev præsenteret på Allerød Erhvervsklubs ordinære generalforsamling.

Team Allerød i støbeskeen

Allerød Erhvervsklub er langt med plan om at ændre navn til Team Allerød i en konstruktion, hvor Allerød Kommune går ind som aktivt medlem

Af
Af Michael Braunstein

Allerød Erhvervsklub er langt med planer om at ændre navn til Team Allerød. Det skal ske i en konstruktion, hvor Allerød Kommune går aktivt ind i foreningen og bestyrelsen - og kommunen har givet grønt lys.

Planerne blev forelagt på den netop afholdte ordinære generalforsamling i Allerød Erhvervsklub.

Det var Kim Bruun og Flemming Elsborg, der kom med et oplæg til nye vedtægter og kommissorium for Team Allerød, og ifølge referatet blev der taget utroligt positivt imod præsentationen.

Den siddende bestyrelse i erhvervsklubben skal nu færdiggøre oplægget, vedtægterne og meget andet til en ekstraordinær generalforsamling medio august, hvor de endelige beslutninger skal tages.

Et niveau op

Bestyrelsen for Allerød Erhvervsklub motiverer forslaget om Team Allerød med et ønske om at løfte netværket og formålet et niveau op.

'Baseret på erfaringer fra andre erhvervsklubber og kommuner omkring os har vi haft drøftelser med Allerød Kommune om deres mulige aktive bidrag til Allerød Erhvervsklub. Kommunen har givet tilsagn om deres deltagelse', fremgår det af bestyrelsens motivation.

'Med Allerød Kommune som aktivt medlem kan vi skabe et endnu mere eksklusivt netværk og flere synergier til glæde for medlemmerne - samt fastholde nuværende medlemmer og ikke mindst tiltrække flere og større virksomheder i kommunen til vores erhvervsklub. Sammen med Allerød Kommune vil vi tage et socialt ansvar i Allerød', siger bestyrelsen, der fortsætter:

'Erhvervsklubbens overskud er i de sidste cirka 13 år gået til at støtte sportsaktiviteter i Allerød Kommune. Vi vil stadig bringe Allerød på landkortet via støtte til idrætten. Ved at støtte foreningernes talent- og elitearbejde skaber vi den største synlighed for medlemmerne, og støtte til eliten gavner også bredden i det lokale idrætsliv'.

Fire formål

I forslaget til kommissorium for Team Allerød opridses fire formål: At fremme kommunens eliteidræt, at brande Allerød Kommune, at udvikle et nært samarbejde mellem erhvervsliv, Allerød Kommune og de lokale idrætsforeninger for at skabe forudsætninger for sportslige resultater samt at udvise social ansvarlighed i Allerød Kommune.

Det er tanken, at Team Allerød skal ledes af en bestyrelse bestående af seks-ni medlemmer: Borgmesteren for Allerød Kommune (der skal være formand), formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, fire repræsentanter fra erhvervslivet, en repræsentant fra idrætten samt andre personer, der måtte være relevante for opfyldelse af formålet.

Erhvervslivets repræsentanter skal udpeges på erhvervsklubbens årlige generalforsamling. Medlemmer af erhvervsklubben er de virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter Team Allerød som enten 'VIP Partner' eller som 'Sponsor'.

For at sikre en langsigtet stabilitet og succes skal støtten bag projektet være bred og involvere hele kommunens erhvervsliv, hedder det i forslaget.

Det foreslås også, at bestyrelsen for Team Allerød to gange årligt fordeler støtten på baggrund af ansøgninger, som foreningerne indsender.

Publiceret 01 July 2015 07:00

SENESTE TV