Nyt projekt i Allerød:

Hold hjernen frisk

Allerød Bibliotek åbner for tilmelding 1. august

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

1. august åbner Allerød Bibliotek for tilmelding til to nye aktivitetsforløb, der kombinerer litteratur, bevægelse og socialt samvær på en ny og meningsfuld måde. Målet er at få flere seniorer til at leve et aktivt liv længere.

Som deltager i det nationale 2-årige pilotprojekt 'Hold hjernen frisk' har Allerød Bibliotek udviklet to aktivitetsforløb baseret på ny viden om krop og hjerne. Forskning viser nemlig, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er afgørende for at holde os selv og vores hjerner friske.

De to forløb, 'Tænkepauser' og 'Mærk et værk', bygger videre på bibliotekets populære læsekredse og inddrager det fysiske aspekt på en ny og meningsfuld måde. Fordybelsen i litteraturen er i fokus og danner rammen om fysiske aktiviteter og socialt samvær.

“Med deltagelsen i pilotprojektet 'Hold hjernen frisk' har vi fået en unik mulighed for at undersøge effekten af at kombinere fordybelsen i litteraturen, som vi kender den fra vores traditionelle læsekredse, med den fysiske udfoldelse. Det er vores klare ønske, at vi gennem dette projekt kan bidrage til udviklingen af redskaber til at holde hjernen frisk længere, så flere seniorer kan leve et langt og aktivt liv,” siger Anne Thunbo og Lise Falck Hansen, der står bag udviklingen af de to forløb på Allerød Bibliotek.

Tænkepauser, højtlæsning og yoga

Forløbet 'Tænkepauser' tager udgangspunkt i bogserien af samme navn fra Aarhus Universitetsforlag. Her formidler danske forskere på få sider deres viden om et emne i en let tilgængelig form.

Hver uge fokuseres på et nyt emne. Deltagerne 'varmer op' med hjemmelæsning af en 'Tænkepause' som forberedelse til samtalen. De mødes derefter på biblioteket, hvor bibliotekar Anne Thunbo læser en novelle højt, som knytter sig til ugens tema. I den efterfølgende dialog er der mulighed for at reflektere over det læste, afprøve påstande og synsvinkler og få udvidet sin horisont.

Det ugentlige møde sluttes af med fysisk fordybelse gennem yoga og afspænding, som ledes af yogainstruktør Kirsten Millington fra Studie Yoga, Allerød. Der vil desuden være kaffe, te og en let snack.

Forløbet finder sted torsdage fra kl. 10.00-12.30 med start torsdag 7. september.

Højtlæsning og fordybelsesgåture

I 'Mærk et værk' læses tre mindre værker i løbet af de 15 uger, forløbet varer.

Det ugentlige møde indledes med en fordybelsesgåtur i den lokale natur, guidet af coach og mindfulness instruktør Dorthe Gørløv. Her er der mulighed for at mærke naturen og årstiderne på kroppen. Sanserne skærpes i mødet med omgivelserne og refleksionen over det oplevede og det læste. Ude i det fri er der højt til loftet, og tankerne kan flyde frit.

Deltagerne mødes efterfølgende på biblioteket og laver kaffe, te og en let snack sammen, hvorefter litteraturformidler Lise Falck Hansen læser højt af de udvalgte værker. I den efterfølgende samtale reflekteres over det læste og de tanker, det sætter i gang.

Forløbet finder sted tirsdage fra kl. 10.00-12.00 med start tirsdag 5. september.

Indsamler erfaringer

Som led i pilotprojektet 'Hold hjernen frisk' vil Center for Sund Aldring på Københavns Universitet foretage en effektmåling af de to aktivitetsforløb på Allerød Bibliotek for at indsamle erfaringer til det videre arbejde i projektet.

Det betyder, at alle deltagere skal udfylde en række spørgeskemaer ved opstart og afslutning af forløbet, ligesom der vil blive foretaget en let fysisk måling. Alle besvarelser og målinger forbliver anonyme.

DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet står bag projektet 'Hold hjernen frisk', der er støttet af Nordea-Fonden.

Få mere at vide: Allerød Biblioteks hjemmeside bibliotek.alleroed.dk

Tilmelding

De to forløb, 'Tænkepauser' og 'Mærk et værk', henvender sig til de 55-70-årige, der er på vej til at forlade eller netop har forladt arbejdsmarkedet.

Forløbene strækker sig over 15 ugentlige møder, og der opkræves et mindre deltagergebyr på 150 kr. for hele forløbet.

Der er en begrænsning på 15 deltagere pr. forløb, og pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Der åbnes for tilmelding 1. august, og fristen for tilmelding er 22. august. Tilmelding foregår via email til holdhjernenfrisk@alleroed.dk med oplysning af navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, alder samt det ønskede aktivitetsforløb.

Publiceret 28 July 2017 15:15

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV