Massiv modstand mod asfaltværk på borgermøde

Omkring 300 mødte frem til møde, hvor der blev samlet underskrifter, nedsat arbejdsgrupper og sagt klart nej til planerne om et asfaltværk i Farremosen

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Vi er nødt til at reagere, vi er nødt til at gå i aktion. Spørgsmålet er: Hvordan sikrer vi, at asfaltværket ikke kommer til at ligge i Allerød? For det skal det bare ikke! Vi håber, at vi kan stoppe værket i første hug - og det er måske naivt - men stoppes skal det!”

Sådan lød det fra en af initiativtagerne til borgermødet 2. oktober på Kratbjergskolen, afdeling Ravnsholt, under mødet. Og udtalelsen blev mødt med store klapsalver. Mødet var arrangeret af en gruppe borgere, der også er medlemmer af Facebook-gruppen 'Farremosens Erhvervsområde'.

Læs også: Asfaltværk på vej i Farremosen

I det hele taget var modstanden massiv og talen klar på mødet, når det gælder planerne om et asfaltværk i Farremosen, drevet af Pankas. Der blev sagt højt og tydeligt nej til et asfaltværk på stedet, med talrige henvisninger til lugtgener og forurening, der frygtes at påvirke store dele af Allerød, støjgener - også som følge af stærkt forøget trafik - nedsivninger til grundvandet og sundhedsmæssige konsekvenser.

Der blev blandt andet udtrykt frygt for frigørelse af en farlig miljøgift som pcb i forbindelse med asfaltproduktionen. Og det blev oplyst, der i Farremosen skal 100.000 tons materialer ud om året - og lige så mange tons ind.

“Hvis der er noget, jeg bare ikke fatter, så er det simpelthen, hvorfor byrådet har sagt ja til det her,” som en mødedeltager udtrykte det - efterfulgt af nye klapsalver.

Kræver VVM-redegørelse

Allerød Kommune oplyser, at Farremosen er udlagt af staten som et erhvervsareal i Fingerplanen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder - og at kommunen har pligt til at udarbejde lokalplaner i overensstemmelse med Fingerplanen og Kommuneplanen. “Det kommende asfaltværk bliver miljøreguleret i forbindelse med ansøgning om – og udstedelse af – den lovpligtige miljøgodkendelse,” har borgmester Jørgen Johansen udtalt.

Ifølge borgerne har politikerne - minus Enhedslisten - på baggrund af en VVM-screening afgjort, at asfaltanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er nødvendigt med en mere omfattende VVM-redegørelse. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Læs også: Pankas inviterer til møde om asfaltfabrik

“Vi må kræve en fuld VVM-redegørelse, lavet af et uvildigt firma, istedet for den VVM-screening, der ligger på bordet, og som er udført af en miljørådgiver, der er hyret af Pankas. Kommunen er i sin fulde ret til at sige, at man vil have en fuld VVM-redegørelse,” sagde en af initiativtagerne.

En borger supplerede:

“Politikerne siger, at det er statens skyld, men i lokalplanforslaget for området står der ikke noget som helst om et asfaltværk - det kommer ind med Fingerplan 2017. Kommunen kan imidlertid godt sige nej, hvis det strider mod eksempelvis grundvandsinteresser eller andre vitale interesser.”

Netop når det gælder grundvandet, oplyste en repræsentant for det lokale vandværk, at der ret sikkert vil komme en indsigelse fra den kant. Hvilket igen udløste klapsalver.

Underskrifter og arbejdsgrupper

På borgermødet blev der givet vejledning i, hvordan man klager over kommunens afgørelse, idet klagefristen er flyttet fra 9. til 16. oktober. Klagen skal sendes til Miljø- og fødevareklagenævnet, og det kan bl.a. ske på www.nmkn.dk.

Der blev nedsat en stribe af arbejdsgrupper, bl.a. til at kigge på muligheden for en erstatningssag mod kommunen, den sundhedsmæssige side af sagen, kommunikation og vedvarende påvirkning af politikerne.

Læs også: Udvalgsformand varsler skrappe miljøkrav til asfaltværk

Desuden er en underskriftindsamling i gang, hvor en del allerede har skrevet under på, at de klager over asfaltværket og kræver en fuld VVM-redegørelse. Adskillige af borgermødets deltagere skrev under ved mødets afslutning. Man kan også skrive under via Facebook-gruppen 'Farremosens Erhvervsområde', der har omkring 550 medlemmer.

Der var et antal byrådsmedlemmer tilstede på borgermødet, men de fik ikke meget taletid. Arrangørerne slog fast, at man ikke ønskede et møde med debat mellem politikere, men et møde der skulle organisere modstanden mod asfaltværket.

Publiceret 03 October 2017 09:44

SENESTE TV