Fru Lunds Villa.

Fru Lunds Villa.

DEBAT: Borgmester svarer udenom

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Til Allerød byrådsmøde den 23. maj 2019 var der stillet spørgsmålene: Mener Borgmester og Byråd, at det er en rimelig disposition at lade Forsvarets Beredskabstjeneste (dvs. skatteyderne) afholde alle udgifter (anslået af forvaltningen til 350.000 kr) ved flytning af alarmsirene anlægget væk fra den tinglyste placering på grunden ved Fru Lunds villa for at gøre klar til salg af villaen? Kan Borgmester og Byråd begrunde, hvorfor sådanne udgifter ikke skal indregnes i salgsprisen, så det reelt er den private køber og ikke offentlige kasser, der skal bære omkostningerne ved at etablere salget?”

I et skriftligt svar fremfører Borgmester Längerich:

”Sirenemasten, der i dag er placeret på grunden ved Fru Lunds villa, er ejet af staten. Sirenemasten er placeret efter en særlig aftale mellem Allerød Kommune og Forsvaret. Af aftalen fremgår det, at såfremt det bliver aktuelt at arealet skal have anvendelse end på etableringstidspunktet, skal udgiften til flytning af masten afholdes af masteejeren, hvilket er Forsvarets Beredskabstjeneste. Der er således tale om en privatretlig aftale mellem to parter, på samme måde som hvis masten havde stået på en privat ejet grund. Så derfor er det naturligvis Forsvaret der skal betale for at flytte masten”.

Den tinglyste aftale indeholder denne klausul: 'Såfremt arealet senere skal bebygges eller eksisterende bygninger på matriklen skal udvides eller ombygges, og sireneinstallationen er til hinder herfor, vil installationen blive nedtaget og eventuelt genetableret for Beredskabsstyrelsens regning.'

Det er misbrug af denne klausul, når kommunen vil vælte udgiften ved flytning af sireneanlægget over på Forsvaret frem for at lade køber betale omkostninger ved salget. Der kan naturligvis ikke være tale om en ”privatretlig aftale mellem to parter”, når der indgår midler fra offentlige (skatteyder-betalte) kasser. Borgmesteren giver da heller ikke nogen begrundelse for at bruge offentlige midler på at støtte salget af Fru Lunds villa, men taler udenom.

Publiceret 31 May 2019 00:00