DEBAT: Spørgehjørnet 16

Bille Thøgersen, Elmevej 18

129: Findes der et andet ord for uædle vennetjenester? Ja, korruption.

130: Findes paludisme i Danmark?

131: Kun, når den en gang imellem indføres sydfra.

132: Paludisme lyder også lidt som en politisk ideologi? Ja, det er det også nu. Ligesom sygdommen er den blevet indført sydfra, men med mange årtiers forsinkelse.

133: Levede Hitler og Goebels selv op til det ariske og nazistiske kropsideal? Nej.

134: Er Paludan et dansk navn? Nej og ja. Navnet er en latinisering af Kær (Kjær), altså ikke som i ”Kære Ole”, men som et hul i jorden med vand i. Den slags gjorde man i 1700-tallet for at se mere vigtige ud, end man var, eller fordi man som vor berømte videnskabsmand Niels Steensen deltog i datidens videnskabelige udveksling af idéer, som jo foregik på latin.

135: Hvad er hovedindholdet i den danske paludisme? At Danmark kun er for danskere, som kan spore sine udelukkende danske aner mange generationer tilbage, helst helt tilbage til vikingetiden. Det giver så hovedbrud for danskere med f.eks. franske navne. Kom deres forfædre til danmark i slutningen af 1600-tallet som huguenotter (protestantiske flygtninge) eller først ca. 100 år senere som flygtninge fra den franske revolution? Er det mon tidligt nok? Og så er der dem, der bærer byrden af tyske navne, som f.eks. Messerschmidt. Den tysktalende del af Danmark slap vi jo først af med i 1864. Dette skrifts redaktør har en bedstefar fra Sønderho på Fanø. Han var langfartskaptajn som de fleste derfra. Hvad kan hans forfædre ikke have bragt med sig hjem fra sådanne langfarter? I familien går der også rygter om en japansk sømand fra et forlis på Fanøs kyst og en fransk greveflygtning fra den franske revolution. Det kan jo kun give kuldegysninger i en tid som dennne.

Publiceret 31 May 2019 00:00