Nikolaj Bührmann.

Nikolaj Bührmann.

DEBAT: SF's fokus på dagtilbud ser ud til at rykke dagsordenen

Nikolaj Bührmann, SF, formand for Børne- og Skoleudvalget

Både lokalt og nationalt har SF igennem mange år haft fokus på dagtilbudsområdet og derfor deltog både jeg og SF's andet byrådsmedlem, Anders Damm Frydenberg, i den lokale demonstration for minimumsnormeringer i søndags.

Vi havde begge vores børn med, og også siddende folketingsmedlem Trine S. Torp kom forbi og holdt tale.

Også lokalt har vi kontinuerligt fokus på normeringer. Sidste gang der var et nationalt normeringsløft var under den sidste socialdemokratiske regering, og sidste gang lokalt da vi i kommunalvalgkampen lagde massivt pres på de Konservative og Venstre. Det glæder mig, at SF formår at rykke til den specifikke dagsorden, da vi ved hvor stor betydning det har for et menneskes liv.

Som siddende BSU-formand glæder det mig iøvrigt, at der var enighed i udvalget om at udelukke normeringsbesparelser fra det årlige servicereduktionskatalog - det var der bred enighed om på tværs af udvalgets medlemmer, så det glæder mig, at der også dér nu er en bred forståelse for vigtigheden af hænder og hoveder til de mindste.

Frederiksberg kommune har fornyligt lavet en principbeslutning om at nå minimumsnormeringerne indenfor en årrække, det forslag tager SF også med til de lokale budgetforhandlinger i år.

Nogle forældre spurgte til tilsyn jvf. TV2' udsendelse om forholdene i nogle københavnske dagtilbud.

Vi har fået en mundtlig redegørelse på det nuværende tilsynskoncept og får på næste Børne- og Skoleudvalgsmøde en sag på, som beskriver det i detaljen og anviser politiske handlemuligheder. Personligt går jeg ind for så meget gennemsigtighed som muligt, så selvfølgelig skal vores tilsynsrapporter ud at lægge på institutionernes hjemmesider.

Der vil også komme en gennemgang af tilsynsprocedurer på alle andre af udvalgets områder, herunder skole- og specialområdet.

Onsdag skal vi alle til stemmeurnerne igen - lad os nu se om Allerød kommune kan slå Danmarksrekord endnu engang - bl.a. på dagsordenerne om en bindende klimalov, minimumsnormeringer og fjernelse af kontanthjælpsloftet.

Publiceret 03 June 2019 13:58