Spildopmagerne er et smukt eksempel på, hvad der kan udrettes ved hjælp af entusiasme og frivillig arbejdskraft, skriver Henning Manstrup.

Spildopmagerne er et smukt eksempel på, hvad der kan udrettes ved hjælp af entusiasme og frivillig arbejdskraft, skriver Henning Manstrup.

DEBAT: TIL LYKKE

Henning Manstrup, Bygmarken 22, Lynge

Et stort til lykke til Spildopmagerne med 45 års fødselsdagen!

Spildopmagerne er et smukt eksempel på, hvad der kan udrettes ved hjælp af entusiasme og frivillig arbejdskraft.

Omkring 1974 var min kone og jeg medlemmer af grupperådet for henholdsvis pigespejderne og KFUM spejderne, så hermed lidt fra 'Mindernes bog':

Spejderne var meget fattige, men ved fælles hjælp fik man indrettet nogle lokaler på gården Kokkedal, der senere blev nedrevet.

For at skaffe penge blev der indsamlet effekter til en bazar eller et lille loppemarked, altsammen meget beskedent.

Senere lykkedes det at få bygget en spejderhytte ved den gamle fodboldbane. Men også her var det galt med økonomien, da der skulle skaffes midler til køb af byggematerialer og spejderudstyr. Sammen med repræsentanter fra LUI fik man den idé at afholde en byfest (forløberen for den nu kendte store Lynge Byfest).

Det gik altsammen meget trægt, men så kom Jørgen Lund til! Og han havde forbindelser til forskellige firmaer, som skænkede endog helt nye varer til loppemarkedet. Jørgen Lund var leder af KFUM spejderne i Lynge, hvor han ydede en kæmpeindsats. Jørgen var gift med Agnes Lund, der har givet navn til den berømte 'Fru Lunds Villa'.

Han var en af initiativtagerne til oprettelsen af Spildopmagerne. Vist nok med en tilsvarende institution i Kalundborg som forbillede.

Mange af de første spildopmagere holdt ud i mange år. Ikke noget med pensionsalder.

Det samme kan siges om de mange, der gennem årene har arbejdet på Gladgården til stor gavn for de frivillige ungdomsorganisationer.

Desværre er det her, som mange andre steder, svært at hverve unge til arbejdet, når 'de gamle' falder fra.

Måske skulle der i ovenstående have været nævnt navne på personer, som har ydet en særlig indsats, ligesom der kan være fejl i rækkefølgen af begivenheder. Så undskyld for det.

Lad Spildopmagerne være et eksempel på, hvad der kan skabes ved hjælp af knofedt og god vilje.

Publiceret 03 June 2019 07:15