Fru Lunds Villa. Arkivfoto

Fru Lunds Villa. Arkivfoto

DEBAT: 'Borgmester Längerich siger nej til uvildig gennemgang'

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Ved det netop afholdte byrådsmøde (27. juni) var der stillet spørgsmålet: ”Vil byrådet støtte en uvildig gennemgang af sagen vedr. Fru Lunds villa”. I sit svar afviste borgmester Längerich at støtte en sådan uvildig gennemgang af sagen.

På en måde forstår man ham. Det er nok ikke rart at få udstillet et sagsforløb præget af sjusk og fusk og beslutninger, der går helt imod pejlemærkerne i den nyligt vedtagne ”Vision for fremtidens Allerød”. Vi har naturligvis respekt for bystyrets anstrengelser for at finde besparelser, men som grundregel bør der være et rimeligt forhold mellem de opnåede besparelser og de ulemper, der påføres. Ellers er det jo ren chikane.

I den aktuelle sag om muligt salg af Fru Lunds villa er det svært at finde kommunale besparelser. En borgergruppe tilbød at stå for driften af Fru Lunds villa som billedskole og friholde kommunen for udgifterne, og salget kan kun forventes at give overskud, hvis Forsvarets Beredskab kan tvinges til at påtage sig udgiften ved flytning af sireneanlægget fra villagrunden.

Men der er andre forhold, som ikke tåler en uvildig gennemgang. F.eks. sagsforløbet efter den tidligere beslutning fra februar 2018 om nedrivning af Fru Lunds villa. Borgmesteren undlod at lytte til indvendinger fra Museum Nordsjælland mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning, men forsøgte at tromle sin vilje igennem ved at få forvaltningen til at udarbejde skræmmende overslag over forventede drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Det var først, da han den 4. december blev klar over, at viceborgmester Miki Dam Larsen havde skabt præcedens mod nedrivningen, at sagen den 5. december blev ændret til salg. Forløbet har kostet omkring 200.000 kr i direkte omkostninger og dertil hundredvis af spildte arbejdstimer i forvaltningen. Ikke underligt, at der i 2018 måtte ansættes 8 (otte) ekstra medarbejdere i administrationen.

Uprofessionel ledelse og dyrt for borgerne.

Publiceret 02 July 2019 00:00