Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre, glæder sig over, at kommunen nu vil registrere bevaringsværdige bygninger. Privatfoto

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre, glæder sig over, at kommunen nu vil registrere bevaringsværdige bygninger. Privatfoto

DEBAT: 'Endelig bevares vore gamle bygninger'

Niels Kirkegaard, formand for Allerød Venstre

Først den gode nyhed. Det er glædeligt, at borgmester Karsten Längerich tager initiativ til at Allerød Kommune vil registrere bevaringsværdige bygninger. Det har jeg talt for i årevis, det har stået i tidligere kommuneplaner, og ikke mindst Lokalhistorisk Forening har kæmpet en brav kamp for sagen. Men intet er sket før nu.

Den dårlige nyhed er, at ”det vil koste flere hundrede tusinde kroner at registrere”. Hvorfor skal det være så dyrt, blot fordi det er kommunalt? Alle informationer ligger i forvejen hos LAFAK, Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune, som i forvejen nyder støtte fra kommunen. Her har lokale entusiaster – frivilligt og ulønnet – sørget for, at alle bevaringsværdige bygninger er registreret. Der mangler alene en SAVE-værdi 1-4 jævnfør Kulturstyrelsen, men det kræver ikke dyre konsulentrapporter at udarbejde, for vi har selv ekspertisen lokalt.

Det er på høje tid, at vi får en registrering, så der ikke sker flere ulykker.

Men set med mine øjne behøver det ikke at være hastværk. For den sags skyld må det gerne vare flere år, hvor vi tager område for område. Selvfølgelig gamle landsbymiljøer, teglværker og kaserner i første række, og hvor der ellers er påtænkt byudvikling.

Der kan spares ”hundrede tusinder”, hvis kommunen indfører et forsigtighedsprincip, som vi f.eks. kender det i miljølovgivning og ulandsbistand. Alarmlamperne skal blinke, hvis en bygning opført før 1940 ønskes nedrevet. Ifald er det ”no go”, indtil bygningens bevaringsværdige status er undersøgt, og LAFAK er hørt i sagen.Giv tid. Lad os tage arbejdet gradvist, og over en årrække vil vi efterhånden få alle bevaringsværdige bygninger og miljøer registreret.

Alt sammen med det formål at sikre Allerøds historiske rødder. Uden historisk rod bliver du selv rodløs

Publiceret 02 July 2019 06:30