DEBAT: 'Svømning i grusgrav kan koste dyrt'

Martin H. Wolffbrandt, Medlem af Allerød Byråd (C), Skovmarken 12, Blovstrød

Det er barnelærdom at svømning i grusgrave er en dårlig idé. På juni-mødet i Teknik-, Erhverv-, Plan- & Miljøudvalget (TEPM) behandlede vi et forslag fra Allerøds borgmester (Karsten Längerich, V) om at undersøge muligheden fort at etablere et badested på det kommunale areal i Lynge grusgrav.

Forvaltningen anbefalede ikke at gå videre med forslaget da det vil koste 100.000,- kr. til ’prøvetagning af badevandskvalitet og undersøgelser ved erhvervsdykker’. Dertil kommer at det er imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at etablere et badested, hvis der ikke kan skabes en adgangsvej for en redningsbåd. En omkostning der kommer oven i de 100.000,- kr.

Kystlivredning Danmark fraråder badning i grusgrave: ’Bad ikke i småsøer, moser og grusgrave. De er lumske, fordi vandet står stille. Det kan være lunt og fristende på overfladen, men lige nedenunder er det så iskoldt, at du risikerer at få krampe eller kuldechok…’.

Jeg stemte imod forslaget, da jeg syntes, det ville være naturligt at Kultur- & Idrætsudvalget (KIU) fik lejlighed til at give deres indstilling til sagen. Det ville være forkert hvis vi i TEPM besluttede at forvaltningen (mod deres egen anbefaling) skulle bruge ressourcer på sagen hvis KIU slet ikke ville havde svømning i grusgraven på programmet. Byrådet valgte fornuftigt nok at oversende sagen til budgetforhandlingerne. Her tror jeg forslaget lider en ’stille død’.

Publiceret 06 July 2019 05:00