Niels Kirkegaard savner en gangtunnel i Blovstrød. Modelfoto

Niels Kirkegaard savner en gangtunnel i Blovstrød. Modelfoto Halfpoint - stock.adobe.com

DEBAT: Nul tunneller i Blovstrød - 15 i Lillerød

Niels Kirkegaard, Hesselgårdsvej 41, Høvelte, 3460 Birkerød

debat Allerøds største boligudbygning i nyere tid foregår i Blovstrød. Udvidelsen er i gang vest for Kongevejen og vil fortsætte i flere etaper frem til 2033. Det er vedtaget i kommuneplanen og vil fortsætte ifølge forslaget til Planstrategi, som netop er offentliggjort.

Støt vokser Blovstrød med unge børnefamilier. Det nye Børnehus 1 (Pilelunden) er allerede taget i brug, og snart tages spadestikket til Børnehus 2 med plads til yderligere 150 børn. Blot har vi den udfordring, at de nye børnehuse og skolen ligger øst for Kongevejen.

Trods en planlagt vækst på 460 boliger på arealerne ned mod teglværket er der end ikke en skitse til, hvordan børn og skoleelever kan passere Kongevejen på en tryg måde.

Mens der i Lillerød er hele 15 tunneller i de fire skoledistrikter og i Lynge to, så er der ikke en eneste i Blovstrød. Ikke sådan at jeg er misundelig - tværtimod glæder det mig, at politikerne fra starten har tænkt sikkerheden ind i byplanen, inden der overhovedet blev bygget boliger.

Selvfølgelig skal sikkerheden også gælde i Blovstrød. Engang var der en gangbro over Kongevejen ud for skolen. Den blev nedrevet i 80’erne, fordi eleverne undgik den og i stedet tog den nemme vej på tværs. I dag er der alene et lysreguleret fodgængerfelt i krydset Kongevejen/Sortemosevej.

Hjemmesiden Alt-Om-Blovstrød har taget sagen op og foreslår en fodgænger-krydsning med ’selv-tryk’, placeret ud for kirken. Det er forholdsvist billigt og bør efter min mening iværksættes under alle omstændigheder.

Men vi kan ikke udskyde en varig løsning, nemlig en gangtunnel. Den skal placeres mellem hallen og skolen, hvor behovet er størst i fremtiden. Et tidligere overslag har talt om 18 mio. kr. Uanset om en tunnel er pladskrævende med lange ramper for handikappede, og uanset om den er uforholdsmæssig dyr, så må planlæggerne til tegnebrættet, og politikerne må finde pengene.

Publiceret 13 July 2019 07:00