DEBAT: Spørgehjørnet 18

Bille Thøgersen, Elmevej 18

Så stiller Spørgehjørnet igen spørgsmål om denne verdens dårskab, navnlig om politikeres.

Først et spørgsmål fra en læser, som vi jo normalt besvarer; dette i modsætning til vore egne, som vi stadig håber på, at politikerne vil besvare: 156: Kan man stole på Venstre?

For at bevare spændingen stiller vi lige først nogle andre spørgsmål:

157: Er det sandt, at Allerød Kommune altid har haft borgerligt flertal? 158: Er det sandt, at Venstre helt fra Allerød Kommunes fødsel systematisk har forsøgt neutralisere dette flertal og uretmæssigt tiltuske sig borgmesterposten ved at alliere sig med venstrefløjen? 159: Er det sandt, at Venstres spidskandidat, hr. John Køhler før et valg sammen med den konservative spidskandidat underskrev en højtidelig aftale om, at det største parti skulle besætte borgmesterposten og alligevel, allerede inden stemmeoptællingen var overstået, forhandlede med venstrefløjen om at sælge sin politik til gengæld for borgmesterposten?

160: Er det sandt, at den nuværende Venstre-borgmester kun er leder af Byrådets tredjestørste parti?161: Er det sandt, at samme har hævdet, at rengøringen af Fr. Lunds Villa kostede over 40.000 kr. årligt, selv om den aldrig var blevet foretaget? 162: Er det sandt, at samme har opgivet belægningsprocenter i Musikskolen, som afviger stærkt fra Musikskolens egne tal? 163: Er det sandt, at samme har opgivet vedligeholdelsebeløb for FL’sV, som afviger voldsomt fra eksterne eksperters?

164: Er det sandt, at tidligere Venstre-borgmester Oskar Jensen i sin tid lovede beboerne på og omkring Søageren, at et grønt område dér skulle bringes tilbage til sin oprindelige tilstand, når en midlertidig børneinstitution blev nedlagt? 165: Er det sandt, at Venstre nu løber fra det løfte?

Hvis man har kunnet besvare spørgsmål 157-165, ved man også, at svaret på 156 er JA. Venstre er nemlig meget konsistente og derfor uhyre forudsigelige.

Publiceret 15 July 2019 16:45