Marianne Engberg.

Marianne Engberg.

DEBAT: Rækkehuse på Søageren

Marianne Engberg, formand, Danmarks Naturfredningsforening (DN) Allerød

Allerød Byråd har besluttet at bygge seks rækkehuse på det areal, hvor den nedrevne børnehave Søageren lå indtil for få år siden. Matriklen ejes af Allerød Kommune og indgår i et større grønt område med søer og græsland i det tæt bebyggede Søpark-kvarter. Området plejes og forvaltes af de lokale Grundejerforeninger.

Hvis byrådet vil bygge rækkehuse på arealet, skal der vedtages en ny lokalplan, og den tre år gamle aftale om at lade Søageren 14 indgå i det grønne område, vil blive annulleret. Det kan Byrådet, men er det en klog beslutning for naturen og beboerne i området?

Byrådet har for få år tilbage tiltrådt en Indsats- og handleplan om at fremme den biologiske mangfoldighed i kommunen. Danmark og dermed alle kommuner har i EU forpligtiget sig til at vende tilbagegangen for dyr og planter til fremgang inden 2020.

DN har indtryk af, at indsats- og handleplanen efterhånden er glemt. Byrådet træffer desværre beslutninger, der for naturen i bymiljøet går i en forkert retning.

Nu er det så det lille fine areal på Søageren, der står for tur.

I øjeblikket blomstrer en fin overdrevsflora med bl.a. blåhat, harekløver, og kongepen. Årsagen til den fine flora skyldes nedrivningen af børnehaven. Det har frigivet, sandede og kalkrige materialer.

Med den rette pleje, som er et årligt høslæt, kan der udvikles et par. 3-beskyttet overdrev på ca. 6000 kvm. Grundejerforeningerne i området har tilbudt økonomisk at stå for den rette pleje af området, for at undgå en natur-ødelæggende bebyggelse.

På den baggrund opfordrer DN Allerød Byrådet til at ændre sin beslutning om at opføre seks rækkehuse på Søageren, og i stedet lade det grønne område forblive natur, og dermed fastholde den tre år gamle beslutning om, at området fortsat skal være et grønt friareal.

Publiceret 17 July 2019 12:45