Temafoto

Temafoto

DEBAT: Nu vil jeg være politiker!

Jørgen Jensen, Nordvænget 35, 3450 Allerød

Jeg må konstatere, at vort nye byggeri i bymidten igennem nogle år er blevet "'rigtig grimt'. Det starter med det byggeri, som Rema 1000 ligger i, senere det igangværende etagelejlighedsbyggeri ved Mungo Park og nu byggeriet ved Allerød Station.

Det sidste byggeri går helt ud til kanten af fortovet. Nu overdriver jeg nok, der er fortsat 5 cm.

Jeg bor i en kommune med pæne og fornuftige mennesker, som i deres dagligdag synes at have en vis etisk sans og i øvrigt har en god indkomst. Hvorfor skal vores by se så sølle ud?

Vi bør lave nogle generelle kommuneplaner for nybyggeri, hvor der altid skal være en vis afstand til fortovet og flere andre ideer til kommuneplanen kunne der peges på.

Jeg er desværre nok at betragte som en sur gammel mand på 71 år, men det skal dog ikke afholde mig fra ved næste kommunevalg at stille op til valget endnu en gang. Ved sidste kommunalvalg som socialdemokrat tog jeg det nok ikke alvorligt nok, men næste gang, så ...

I øvrigt glæder det mig at se den store interesse for at etablere bofællesskaber i kommunen. Lad nu disse blive pæne at se på, og naturligvis også gode at bo i.

Publiceret 22 July 2019 00:00