Temafoto

Temafoto

DEBAT: Plan for Allerøds udvikling: Et svar

Ivan Bruunshuus Petersen, Søbredden 24, Allerød

På foranledning af artiklen på side 2 i Allerød Nyt 23. juli 2019 om 'Planen for Allerøds udvikling de næste 14 år', skal jeg give følgende høringssvar:

De fem grundejerforeninger, der i fællesskab har protesteret mod nybyggeri på Søageren, har min fulde opbakning i deres protest. Det løfte, den tidligere borgmester Oskar Jensen gav foreningerne, om at arealet efter nedrivningen af den dér i en årrække liggende børneinstitution skulle gives tilbage til grundejerne, bør kommnen ikke sidde overhørig.

Når jeg nu er i gang med at skrive til Plan og Byg, vil jeg foreslå, at Søparkens meget grimme afspærring mod Lyngevej fjernes, og der bliver etableret lysregulering i krydset. Som det er lige nu, har vi meget trafik fra Søparkens tilstødende veje gennem Søageren, uden cykelsti, krydsende Røglevej og derefter gennem Skyttevej, ligeledes uden cykelsti, og som ikke bør være gennemfartsvej til Hillerødmotorvejen via Kollerødvej.

Publiceret 26 July 2019 00:00