'Flere musten flytter ikke det faktum, at der stort set ikke er noget byliv efter forretningernes åbningstid,' skriver Henrik Thomsen. Temafoto

'Flere musten flytter ikke det faktum, at der stort set ikke er noget byliv efter forretningernes åbningstid,' skriver Henrik Thomsen. Temafoto

DEBAT: Kommunerne kan ikke håndtere byudvikling og kulturarv

Henrik Thomsen, Lilledal 5

Allerød Kommune har netop sendt en helhedsplan i høring. Helhedsplanen er en katastrofe, der, hvis den vedtages, forringer store dele af bymidten og giver bygherrer frit spil til at spolere Allerød som by med flere musten.

Som det er i dag, har kommunerne enevældig magt i sager om nedrivninger og lokalplanlægning. Kommunalpolitikerne er ikke valgt på grund af deres indsigt i eller interesse for kulturarven. Og der er ingen appelinstans, som der er i naturmiljøsager. Det bevidner Helhedsplanen.

Flere musten flytter ikke det faktum, at der stort set ikke er noget byliv efter forretningernes åbningstid. De nuværende udlejere i bymidten vil åbenbart hellere se en affolket bymidte end at leje ud til overkommelige huslejer, så det igen bliver attraktivt at etablere sig i Allerød.

Vi har en befolkningssammensætning i Allerød, der sagtens kan bære et rigt og varieret cafe-, restaurant-, og kulturliv uden at der skal bygges i 6 etager til gene for allerede eksisterende bebyggelser.

Publiceret 31 July 2019 00:00