Fru Lund sagen ligner en farce, men det alvorlige er, at sagsforløbet undergraver tilliden til bystyret, skriver Peter Stauning.

Fru Lund sagen ligner en farce, men det alvorlige er, at sagsforløbet undergraver tilliden til bystyret, skriver Peter Stauning.

DEBAT: Nedrivningsfarce

Peter Stauning, Enghaven Nord 12, 3450 Allerød

Allerød Byråd har meldt ud, at bevaringsværdige bygninger i Allerød skal registreres. Men først skulle villaen på Tokkekøbvej 56 altså rives ned efter godkendelse i Teknisk Udvalg ledet af viceborgmester Miki Dam Larsen.

Villaen var ellers bedømt bevaringsværdig (klasse 4) af Museum Nordsjælland, og Teknisk Udvalg gav den 23.oktober da også afslag på nedrivning med henvisning til bevaringsværdien. Dette afslag var meget besynderligt og inkonsekvent, da Miki Dam Larsen en måned forinden i budgetforliget (specielt i sektion 3.3 fra Teknisk Udvalg) havde tilsluttet sig nedrivningen af Fru Lunds villa, der dog var bedømt mere bevaringsværdig (klasse 3) af Museum Nordsjælland og tilmed i langt bedre stand.

Beslutningen om nedrivning af Fru Lunds villa blev bekræftet ved forligspartiernes pressemeddelelse den 1. november og fastholdt i byrådet den 22. november. Men da borgmester Längerich den 4. december blev klar over præcedens skabt ved Teknisk Udvalgs afvisning af nedrivning af Tokkekøbvillaen, blev beslutningen omgjort den 5. december til salg af Fru Lunds villa og omgående udflytning af Billedskolen som straf for fadæsen.

Nedrivningen af Fru Lunds villa var støttet af forvaltningens overslag på 765.000 kr for påståede nødvendige reparationsarbejder inden maj 2021. En uafhængig bedømmelse udført af Raadvad Center for Bygningsbevaring viste langt lavere omkostninger, men borgmester Längerich beordrede 30. oktober byråd og forvaltning at se bort fra denne bedømmelse.

Ved den nyligt vedtagne godkendelse af nedrivningen af Tokkekøbvillaen støttede Teknisk Udvalg sig til en uafhængig bedømmelse fra, ja, netop! Raadvad Center for Bygningsbevaring. Ikke underligt, at borgmester Längerich ved byrådsmødet 27. juni afslog at støtte en uvildig undersøgelse af Fru Lund sagen. Den ligner en farce, men det alvorlige er, at sagsforløbet undergraver tilliden til bystyret.

Publiceret 31 July 2019 00:00