Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

DEBAT: Forslag til fremme af byens forskønnelse

Jørgen Jensen, Nordvænget 35, Allerød

Som opfølgning på mit indlæg om den manglende kommuneplanlægning i sidste nummer af Allerød Nyt, vil jeg pege på en delløsning allerede nu: Vi bør afsætte et kommunalt beløb på 1.000 eller 5.000 kr. til den bebyggelse, som fortjener en anerkendelse.

Det bør være en gruppe af borgere, som indstiller til kommunen. Gruppen kunne bestå af de personer, som anbefaler en bebyggelse (hus, ejendom eller lign.) Man kunne indstille via kommunens hjemmeside. Gruppen mødes og indstiller derefter til kommunen.

Vi bør påskønne de relativt få smukke bygninger vi har og ikke mindst lokke fremtidige bygherrer til at være med til at forskønne byen/kommunen.

Jeg har allerede et hus i tankerne. Jeg tænker ikke mindst på f.eks det kommende byggeri af et bofællesskab. Jeg har selv i sin tid været meget engageret i planlægning og opførelse af bofællesskabet 'Stokken' i Jyderup, som blev meget smukt.

Publiceret 02 August 2019 00:00