DEBAT: Spørgehjørnet 20

Bille Thøgersen, Elmevej 18

Som tidligere nævnt er den menneskelige dårskab allestedsnærværende, ikke mindst blandt politikere. Derfor må Spørgehjørnet på banen igen.

183: Er lokalpolitikere værre end landspolitikere?

184: Er lokalpolitikere synkront maniodepressive, når de i ca. en måned hvert fjerde år kommunikerer manisk om deres politiske holdninger og ufinansierede løfter, hvorefter de depressivt klapper i som østers, selv når de angribes hårdt for deres besynderlige og/eller manglende beslutninger, som ofte(st?) er i vild modstrid med deres maniske løfter?

185: Har det enlige og tavse radikale byrådsmedlem nogen mening om noget som helst, eller er hun blot stemmekvæg for konstitueringsflertallet?

186: Samme spørgsmål til Blovstrødslistens enlige og mundlamme medlem?

187: Samme spørgsmål til Vort (undskyld!) Vores Allerøds enlige medlem, som dog en sjælden gang pludselig får en mening, som går imod hans oprindelige stemmeafgivelse, når han opdager, hvor upopulær, forkert og uborgerlig beslutningen er; dette dog uden konsekvenser?

188: Samme spørgsmål til SF’s to medlemmer?

189: Samme spørgsmål til den kommunistiske Enhedslistes medlem, når bortses fra, at han er imod alt?

190: Har Venstres fire medlemmer nogen mening om noget som helst, eller adlyder de blot den faktiske borgmesters ordrer?

191: Har Allerød overhovedet en borgmester?

192: Er hr. Karsten Längerich blot honorær borgmester for bæring af borgmesterkæde og overklipning af røde bånd?

193: Er der borgerligt flertal i Allerød?

194: Hvorfor føres der så socialistisk politik?

195: Er betonsocialisten hr. Miki Dam Larsen, der hylder devisen "tale er sølv, tavshed er guld", og i øvrigt føler sig højt hævet over den gemene hobs (det borgerlige flertals) meninger, den faktiske borgmester, som bestemmer alt?

196: Er hr. Karsten Längerich i så fald blot hr. MDL’s bugtalerdukke?

Publiceret 05 August 2019 00:00