DEBAT: "Mens jeg sov i timen forsvandt naturen i baghaven"

Helle Pedersen, Guldborgvej 3

På borgermødet 28. august om Planstrategi 2019 kom der en bemærkning om, at der var nogle borgere ”der havde sovet i timen”. Jeg melder mig helt frivilligt til at være en af dem, der har snorksovet, da Enghaven blev udlagt til boligformål og fremtidig byzone.

Enghaven er i dag registreret som værdifuldt landskab med de åbne vidder ud mod det grønne med et rigt dyreliv og adgang til Børstingerød Mose, som er fredet og et af Allerøds mest værdifulde naturområder.

Borgmesteren udtaler: ”Allerød er en attraktiv bosætningskommune, hvor vi har naturen i vores baghaver, gode institutioner og skoler, og et stærkt handels-, kultur- og foreningsliv”. Jeg er enig, men hvis baghave taler vi om?

Allerøds Vision2031 er ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen”. En bebyggelse af Enghaven vil betyde ”tæt på husfacader, parkeringspladser, lygtepæle, veje” og altså ingen natur i baghaven længere – men kun en tanke om, at der måske fortsat er et åbent landskab til en mose derude et sted med en fantastisk udsigt.

Trafik- og miljøbelastningen i området er meget bekymrende, hvis Enghaven omdannes til et nyt boligområde med 114 boliger på 4 ha (etagebyggeri?) – ca. 350 nye borgere med 150 biler. Området mellem Enghave Park og Engbuen tænkes udbygget med 86 boliger, der medfører yderligere 260 borgere med 115 ekstra biler.

Enghaven kan dermed blive belastet af 265 biler, der primært skal betjenes via Enghave Parkvej og Hammersholt Byvej forbi Børnehuset Blommehaven og deres skønne store naturlegeplads.

Boligudbygningsplanerne, som de foreligger i planstrategien 2019, kan ikke undgå at påvirke Enghaveområdet i negativ retning.Vi har netop bosat os i Frugthaven for at have nærhed til naturen, roen og freden – herlighedsværdier der er ubetalelige. Lad os bevare det grønne Allerød!

Publiceret 04 September 2019 09:00