Var det ikke muligt for kommunen at samarbejde med Lillerød Boligforening og lade opføre boliger på de kommunalt ejede grunde i bymidten til pensionistvenlige huslejer? Sådan spørger Trine Bisgaard. Temafoto

Var det ikke muligt for kommunen at samarbejde med Lillerød Boligforening og lade opføre boliger på de kommunalt ejede grunde i bymidten til pensionistvenlige huslejer? Sådan spørger Trine Bisgaard. Temafoto

DEBAT: Ældreboliger og miljø

Trine Bisgaard, Bakkevej 6, Lillerød

Følgende mail er sendt til Allerød kommunes byrådsmedlemmer:

Vi har i kommunen alt for få ældreboliger - og her tænker jeg både på de boliger, man kan blive visiteret til og almindelige boliger, som er velegnede til ældre mennesker og som kan lejes til en pris, som en pensionist kan betale, også selvom vedkommende ikke har solgt en dyr villa for at flytte i lejlighed. Vi er mange, der ligesom jeg, har boet i kommunen siden vores ungdom og som derfor gerne vil blive boende her.

De nyopførte private lejligheder er vanvittigt dyre.

Var det ikke muligt for kommunen at samarbejde med Lillerød Boligforening og lade opføre boliger på de kommunalt ejede grunde i bymidten til pensionistvenlige huslejer?

Og var det ikke ikke et meget rimeligt krav, at kommunen og Lillerød Boligforening ikke lader Grønnehegn rive ned, før der er bygget et tilsvarende antal boliger? Og at den dejlige 'Bibliotekshave' bevares? Den er et skønt grønt åndehul og falder så fint ind i kommunens visioner om et grønt bælte gennem byen (jævnfør Helhedsplanen).

Visse af Helhedsplanens visioner er så fine og kan ovenikøbet realiseres meget hurtigt! Her tænker jeg specielt på ideerne om at etablere flytbare bænke omkring træer og niveauopbyggede træplateauer til fælles samtaler og samvær.

Allerød Torv: Et trøstesløst sted som det henligger nu - men sådan kunne det gøres til et levende, grønt torv, hvor vi borgere kunne mødes: 1) Plant træer rundt om torvet, 2) Fjern skulpturen og etabler et bassin med vandplanter og trædesten, 3) Giv mulighed for, at borgerne kan afholde loppemarked på torvet i hver af sommermånederne, 4) Kommunen starter en kommunaltejet restaurant/café, som drives af frivillige eller forpagtes ud, med mulighed for nogle socialpædagogiske jobs (koncept som Cafe Havehuset i Hillerød Slotspark).

Stop opsætning af skulpturer i rundkørsler, men plant i stedet for et træ som det i rundkørslen øst for jernbanetunnellen. Og så græs og vilde blomster i stedet for at lægge brosten - både træer og vilde blomster gavner som bekendt miljøet.

Jeg håber, I vil tænke over og måske bruge nogle af mine idéer og forslag.

Publiceret 10 September 2019 11:49