'Lad os spare kr. 940 millioner og bruge kr. 10 millioner på at fuldende effektivisering af støjvoldene, som aldrig fik en kontrol as build! Derfor er den ineffektiv i dag,' skriver Henri Bornstein.

'Lad os spare kr. 940 millioner og bruge kr. 10 millioner på at fuldende effektivisering af støjvoldene, som aldrig fik en kontrol as build! Derfor er den ineffektiv i dag,' skriver Henri Bornstein.

DEBAT: Det er meget dyrt at sidde passivt med hænderne i skødet

Henri Bornstein, Røglevej 136, 3450 Allerød, på vegne af gruppen 'STOP MOTORVEJSSTØJ - Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj'

Planstrategi 2019 er i høring. Alle Allerød-borgere kan se udkastet på kommunens hjemmeside og give deres besyv med.

Af særlig interesse er, at det underliggende bilag 'Hillerødmotorvejen og STØJ' (side 54-55) omtaler, at 'ifølge VVM redegørelsen forventes trafikken - og dermed STØJEN - at stige fra ca. 37.000 køretøjer i dag til 46.800 i 2025, hvis der ikke sker en udvidelse op til 58.400 køretøjer ved en udvidelse af motortrafikvej (1+2) til motorvejen (dvs. 4 spor).'

Ud fra den VVM formodning ønsker vi ikke mere støj fra en motorvej, som er 'blå bloks' tvivlsomme ide om, at "so ein Ding mussen wir auch haben?".

Køen ved Allerød mod nord tager kun 5 min. længere om aftenen. Lad os spare kr. 940 millioner og bruge kr. 10 millioner på at fuldende effektivisering af støjvoldene, som aldrig fik en kontrol as build! Derfor er den ineffektiv i dag.

Konsekvenser:

1: Ved salg af dit parcelhus koster det dig et tab på ca. kr. 350.000 grundet motorvejsstøj, jf.BRF/Kreditforeningsundersøgelser

2: Din og dine børns sundhed er truet alvorligt over 10-15 år, jj. Kræftens bekæmpelse

Så gør noget ved det - og gå i kødet på din grundejerforening og dens medlemmer, så de kommer op på barrikaderne.

Det er meget dyrt på alle fronter for alle at sidde passivt med hænderne i skødet! Kommunen har intet gjort i mange år endsige staten og skiftende politikere, især fra blå blok.

Husk at skrive dit indlæg til Allerød Kommunes høring inden 20. september, hvor fristen slutter.

Publiceret 11 September 2019 11:08