DEBAT: Vil borgmesteren lade handling følge ord?

Aage Jakobsen, Søbredden 13, Allerød

Det var med stor glæde, at vi som grundejere omkring Søageren i Allerød Nyt 27. august læste borgmester Karsten Langerich udtale: “Vi ønsker at bevare grønne områder”.

Det er nemlig helt i overensstemmelse med Fokusområde 5 i Forslag - Planstrategi 2019, hvoraf det fremgår, at “Adgang til grønne områder er afgørende for Allerøds borgere” og “I den fremtidige planlægning sikres kort afstand til mindre grønne områder ...”

Desværre er det i modstrid med boligudviklingsplanen i samme planstrategi, hvor man vil fjerne et mindre rekreativt grønt område og udlægge det til 6 rækkehuse, trods indsigelser fra Dansk Naturfredningsforening og de berørte grundejerforeninger med 300 parceller. Et rekreativt areal, der var overdraget til grundejerforeningerne, som påtog sig vedligeholdelse, og som benyttes i stor stil af børnefamilier, unge mennesker, hundeluftere og mange andre. Et naturområde til glæde for mange og uden omkostninger for kommunen.

Med borgmesterens udtalelse 27. august forventer vi derfor, at Venstre fastholder beslutningen fra 11. oktober 2016, om at arealet skulle bevares som rekreativt område og overdrages til grundejerforeningerne.

Venstre sidder på de afgørende mandater i denne sag, og borgmesteren har derfor mulighed for at lade handling følge ord. Det håber vi, han vælger at gøre. Det er nemlig det, der skaber tillid og troværdighed til vores politikere.

Publiceret 13 September 2019 10:20