Foto fra Allerød Station: Erik Cronquist

Foto fra Allerød Station: Erik Cronquist

DEBAT: Det måtte gå galt!

Erik Cronquist, Rosmosevej 1.B, Blovstrød, 3450 Allerød - pens. færdselskonsulent

Med fem fodgængerovergange ved stationen og en tåbelig placering af busholdepladserne tvinges både busser og bilister til dagligt at overtræde færdselsloven.

Paragraf 29: Kørende, som nærmer sig et fodgængerfelt, må ikke foretage overhaling eller forbikørende af et andet køretøj, såfremt dette køretøj hindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet.

Paragraf 25: Standsning eller parkering må ikke ske på fodgængerfelt eller inden for afstand af 5 m. foran fodgængerfeltet.

Jeg kan ikke forstå, at politiet har godkendt placeringen af busserne, for skal man overholde færdselsloven, må man ikke køre forbi stationen, når der holder en bus ifølge paragraf 29, og derfor vil det altid være bilisterne, der vil blive dømt som skyldige, selv om bussen holder ulovligt ifølge paragraf 25.

Jeg kender ikke andre stationsbyer, hvor man har lavet så dårlig en placering af busholdepladserne.

Publiceret 24 September 2019 11:14