Erik Lund.

Erik Lund.

DEBAT: Desperat borgmester bryder tavshedspligten

Erik Lund, byrådsmedlem, K

Når borgmester Karsten Längerich skriver, at 'konservative fremlagde fem ultimative udgiftsdrivende forslag og ville ikke være med til at finde fælles finansiering', er det både usandt og et brud på den tavshedspligt, der gælder ved alle møder i de politiske udvalg, og som også er aftalt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Her må man kun referere, hvad man selv har sagt, men ikke hvad andre har sagt på møderne.

Konservative mødte frem til budgetforhandlingerne med fem ØNSKER og var klar til forhandling om budgettet, herunder også at finde en fælles finansiering, men desværre følte vi ikke en forhandlingsvilje om vores ønsker fra de øvrige partier.

Derfor forlod konservative forhandlingerne og har efterfølgende fremlagt vores eget budgetforslag, der er renset for borgmesterens serviceforringelser.

Nu står Allerød med fire budgetforslag, hvoraf ingen har flertal (et Konservative, et fra Socialdemokraterne, et fra Enhedslisten samt budgetforliget fra et mindretal i byrådet).

Jeg har ALDRIG oplevet, at en borgmester fremlægger et budgetforlig fra et mindretal i byrådet.

Publiceret 15 October 2019 14:30