DEBAT: Er der tillid til vores byråd?

Karl Ravn, Lyøvej 30, 3450 Allerød

Statsminister Mette Frederiksen kom i sin åbningstale ind på tillid til det offentlige, Hvordan er det lige med tilliden til byrådet her i Allerød?

Jeg havde fornylig en lille diskussion på FB med Karsten Längerich, om man kunne have nedlagt §14- forbud, hvortil KL svarede, det ville kun have udskudt det i 12 måneder, ja tak, men de 12 måneder kunne være brugt på at undersøge de tvivlspørgsmål, der har været bl.a. om, hvem der ændrede Farremosen fra at være forbeholdt transport- og distributionsvirksomheder til transport-virksomheder med særlige krav, altså kategori 6/7. Hertil svarede KL, at han kun kender til forløbet de sidste 2 år, og at byrådet vidste, hvad de besluttede i 2017, bevæggrunden for beslutningen vil jeg overlade til dem, der traf den.

Jamen er det ikke en ny borgmesters pligt at sætte sig ind i de problemsager, der ligger? Og handle på borgerens vegne, det er vel det vi har en borgmester til.

KL bliver også ved med at sige, det er blevet kommunen pålagt, hvis det virkelig passer, ville en der er borgmester for borgerne, f.eks. så ikke have forlangt, at staten skulle etablere selvstændige til-og frakørsler til motorvejen, for borgerne ikke skal generes af den voldsomme trafik af store tunge lastbiler, og man ville da også have forlangt, at vi ikke vil have nogen form for lugt- og støjgener.

Og da Rasmus Jarlov havde den frækhed at udtale, at borgerne skulle finde sig i lugt og støj. Hvor var borgmesteren og for den sags skyld byrådet henne, er det ikke et byråds pligt at forsvare sine borgere?Men det kan man nok ikke forvente, når man tænker på de andre sager, Fru Lunds villa, grønne åndehuller der skal bebygges o.s.v.

Nej, der er ingen tillid til hverken Karsten Längerich eller bystyret, der er kun foragt.

Publiceret 15 October 2019 00:00