Temafoto

Temafoto

DEBAT: Vedrørende boliger på Sportsvej

Søren Jensen, Bakkevej 14, Lillerød

Dejligt at byrådet sender det påtænkte byggeri i høring. Men det er på et meget lidt oplyst grundlag, vi borgere har mulighed for at indgive høringssvar på det af kommunen ”skitserede forslag.”

Om det skitserede forslag har man kun adgang til en lidet oplysende tekst om ”en plan om opførelse af 1-plans rækkehuse”. Intet om placering – intet om indflettede rekreative arealer – intet om gener ved en forestående motorvej klos op af grunden - intet om boligtyper, skal det være ejerboliger, lejeboliger, andelsboliger eller en blanding? – intet langsigtet om arealet, hvor de (i øvrigt meget ringe – jeg kender dem indefra) flygtningeboliger ligger nu.

Har byrådet den demografiske udvikling med i idé-fasen? Der er et hurtigt accelerende behov for ældre-egnede boliger og plejeboliger – kunne det inspirere byrådet, når grundens anvendelse endelig besluttes? Har byrådet mon overvejet muligheder for at dæmpe denne acceleration? Man kunne f.eks. styrke de forebyggende tiltag i den ældre borgergruppe – det blev vist ikke tænkt ind i nogen af foreliggende budgetforslag – og man kunne også, som en af vores nabokommuner, tænke mere langsigtet og støtte opførelse af seniorbofællesskaber – måske ved at stille en grund til rådighed. Behovet for hjælp fra kommunen blandt borgere i bofællesskaber vil nemlig optræde senere og i mindre grad.

Dette er selvfølgelig ikke et høringssvar, men blot en kommentar til en proces, som sættes i gang uden at klæde borgerne ordentligt på.

Publiceret 17 October 2019 16:30